Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Dẫn hướng Lên
Đăng nhập
Hỏi đáp 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Tổng số: 1  
Người gửi:Đặng Hoàng Minh Ngày gửi:06/05/2021
Nội dung:Trường hợp của tôi: tôi sinh năm 1986, đang làm đăng ký kết hôn năm nay, cán bộ hướng dẫn cho tôi làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tới khi trước kết hôn (từ nă...
Trả lời: