Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Dẫn hướng Lên
Đăng nhập

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
 

                                            THÔNG BÁO

 

Về Người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

 
Căn cứ Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban Hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

 

 Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại thành phố Hồ Chí Minh;
 
  Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh thông báo thông tin Người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, như sau:
 

1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

  a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh:

 

- Họ tên: Trần Phú Lữ.

 

- Số điện thoại: 0903 731 468

 

- Địa chỉ email: tplu.binhchanh@tphcm.gov.vn; binhchanh@tphcm.gov.vn

Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh sẽ ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch hoặc thủ trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể. Khi thực hiện ủy quyền thì họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ email của Người được ủy quyền phát ngôn, văn bản ủy quyền phải được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ký văn bản ủy quyền.
 

2. Địa điểm thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí: Phòng khách, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, số 349 đường Tân Túc, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh (khu Trung tâm hành chính huyện Bình Chánh), thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh thực hiện định kỳ việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí vào cuối mỗi quý của năm

 

 

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE