Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Phát triển giao thông xanh Thành phố Hồ Chí Minh" tại quận 1, 2, 5, 6, 8, Bình Tân và huyện Bình Chánh của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình giao thông (22/10)
  - Tham khảo chi tiết:  Quyết định số 328/QĐ-STNMT-CCBVMT ngày 20/04/2020 của Sở Tài Nguyên Môi Trường - TPHCM   và các Báo cáo ĐTM - ASIS 2020   và Khung chính sách tái định cư 
Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông (07/09)
Ngày 24 tháng 02 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2020/NĐ-CP quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2020).
Huyện Bình Chánh chuẩn bị trường lớp chào đón năm học mới 2020-2021 (04/09)
Chỉ còn 1 tuần nữa năm học 2020-2021 sẽ diễn ra, với đặc thù huyện ngoại thành có tốc độ tăng dân số nhanh kéo theo số học sinh tăng cao qua các năm. Ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Bình Chánh đã tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, xây dựng trường lớp sẵn sàng đón học sinh trong ngày tựu trường. Nhiều ngày qua, các thầy cô cán bộ, giáo viên Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa n...
Quyết định số 328/QĐ-STNMT-CCBVMT ngày 20/04/2020 của Sở Tài Nguyên Môi Trường - TPHCM phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Phát triển giao thông xanh Thành phố Hồ Chí Minh" tại quận 1, 2, 5, 6, 8, Bình Tân và huyện Bình Chánh của Ban (04/09)
  * Tham khảo chi tiết: Quyết định số 328/QĐ-STNMT-CCBVMT ngày 20/04/2020 của Sở Tài Nguyên Môi Trường

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE