Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
ANH CHÂU THÀNH TÍNH, Luôn đi đầu trong xây dựng nông thôn mới (01/07)
Sinh năm 1991, dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng anh Châu Thành Tính luôn là người đi đầu trong việc vận động, tuyên truyền người dân tích cực chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cấp bộ mặt xã cũng như nâng cao đời sống người dân. Từ tháng 7-2016, nhờ sự hăng hái và nhiệt tình trong công việc, anh Tính đã được lãnh đạo xã tin tưởng luân chuyển từ Văn phòng UBND...
Xã Phạm Văn Hai nâng chất các tiêu chí “Xã nông thôn mới” (24/05)
 Thực hiện Chương trình xây dựng và nâng chất nông thôn mới, cùng với sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, xã Phạm Văn Hai đã tập trung tuyên truyền, triển khai Đề án nâng cao chất lượng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của UBNDTP với mục tiêu nâng chất các tiêu chí đã đạt được, thu hẹp dần khoảng cách giữa vùng nông thôn và thành thị, tạo mọi điều kiện ...
Xã Lê Minh Xuân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nông nghiệp đô thị (15/05)
Xác định chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nông nghiệp đô thị là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình phát triển kinh tế, UBND xã Lê Minh Xuân tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp nhằm nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích. Nét nổi bật là xã đã tập trung chỉ đạo quy hoạch và phát triển vùng l...

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE