Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 (03/01)
Trong năm 2013, cùng với Thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, đạt được kết quả (tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 31/12/2013), như sau
Kết quả thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2013 (02/01)
(Số liệu tính từ 01/12/2012 đến 15/12/2013)
Thống kê danh mục các tuyến đường cấm đỗ xe trên địa bàn huyện Bình Chánh quản lý (22/12)
STT Tên đường Điểm đầu Điểm cuối Giờ cấm 1 18B ...
Thống kê Số liệu hộ nghèo, giải quyết việc làm và thương binh xã hội (22/12)
- Tham khảo Bảng Thống kê số liệu
Thống kê đất đai năm 2012 (21/12)
A - PHÂN TÍCH THEO CƠ CẤU LOẠI ĐẤT: Tổng diện tích tự nhiên là: 25255.29 ha, bao gồm các loại đất chính: 1. Đất nông nghiệp: 17142.22ha; chiếm 67.88% so với tổng diện tích đất tự nhiên. 2. Đất phi nông nghiệp: 7994.40ha; chiếm 31.65% so với tổng diện tích đất tự nhiên. 3. Đất chưa sử dụng: 118.67 ha; chiếm 0.47% so với tổng diện tích đất tự nhiên. B – THUYẾT MINH:  So sánh số liệu thống kê đ...

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE