Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2013 (05/01)
Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh gồm 12 cơ quan chuyên môn, 13 đơn vị sự nghiệp, 64 trường công lập trực thuộc, 01 Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp và Ủy ban nhân dân 16 xã, thị trấn. Tổng số cán bộ, công chức khối cơ quan chuyên môn là 262; khối đơn vị sự nghiệp là 3.252, trong đó sự nghiệp giáo dục 2.633, y tế 466, văn hóa – thể dục thể thao 25 và sự nghiệp khác 128; khối xã, thị trấn là 701, trong đó cán bộ chuyên trách 172 (24,5%), cán bộ không chuyên trách 359 (51,3%) và công chức 170 (24,2%)
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 (03/01)
Trong năm 2013, cùng với Thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, đạt được kết quả (tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 31/12/2013), như sau
Kết quả thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2013 (02/01)
(Số liệu tính từ 01/12/2012 đến 15/12/2013)
Thống kê danh mục các tuyến đường cấm đỗ xe trên địa bàn huyện Bình Chánh quản lý (22/12)
STT Tên đường Điểm đầu Điểm cuối Giờ cấm 1 18B ...
Thống kê Số liệu hộ nghèo, giải quyết việc làm và thương binh xã hội (22/12)
- Tham khảo Bảng Thống kê số liệu

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE