Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Mẫu THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ (08/06)
Gửi doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tham khảo để áp dụng theo đúng quy chuẩn
Thông tin thu phí hoạt động dịch vụ việc làm (24/05)
    Tham khảo: Công văn 1280/LĐTBXH ngày 20/5/2016
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ trên địa bàn huyện Bình Chánh lần thứ 18 năm 2016 (20/03)
  -Tham khảo: Kế hoạch 54/KH-UBND ngày 11/3/2016
Đề nghị tổ chức hội nghị người lao động (07/03)
Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về thực hiện Đề án “Phát triển quan hệ lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 – 2020” trên địa bàn huyện Bình Chánh. Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động và người sử dụng lao động, góp phần tạo môi trường đầu tư và kinh doanh lành mạnh, ổn định, đảm bảo an ninh chính tr...
Hỗ trợ nhu cầu lao động trước và sau Tết Nguyên đán (23/02)
Thực hiện văn bản số 28687/SLĐTBXH-VL ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố về việc theo dõi và báo cáo tình hình lao động trước và sau Tết Nguyên đán; Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ sản xuất kinh doanh, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Bình Chánh đề nghị Giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bình Chánh thực hiện các ...

  TIN ĐÃ ĐƯA

   Xem tiếp

   Thông tin quy hoạch

   LIÊN KẾT WEBSITE