Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015 (27/03)
Ngày 11 tháng 02 năm 2015, UBND huyện Bình Chánh đã ban hành quyết định số 808/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015.
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014 (26/02)
Ngày 21 tháng 02 năm 2014, UBND huyện Bình Chánh đã ban hành quyết định số 3614/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014.
Công khai ngân sách năm 2013 (23/01)
Ngày 07 tháng 01 năm 2013, UBND huyện Bình Chánh đã ban hành quyết định số 81/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2013.
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2010 (03/01)
Ngày 21 tháng 12 năm 2011, UBND Huyện Bình Chánh đã ban hành quyết định số 8687/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2010
Công khai ngân sách năm 2011 (02/03)
Ngày 28 tháng 02 năm 2011, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành Quyết định số 784/QĐ-UBND về việc công khai ngân sách năm 2011

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE