Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Đô thị - Tài nguyên - Môi trườngThứ 4, Ngày 15/11/2017, 09:40

Bình Chánh đẩy mạnh công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho nhân dân

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện Bình Chánh đã chủ động đẩy mạnh công tác đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho nhân dân (sau đây gọi tắt là giấy chứng nhận).
Với mục tiêu hoàn chỉnh thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn, trong những năm qua, UBND huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đồng thời chỉ đạo các xã-thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai để chủ sử dụng đất thực hiện đúng trách nhiệm kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận. Để việc thực hiện cấp giấy chứng nhận bảo đảm theo kế hoạch, ngoài việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, huyện còn phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng đơn vị, triển khai đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp theo yêu cầu. Cùng với đó, Phòng Tài nguyên-Môi trường thường xuyên cử cán bộ chuyên môn xuống các xã-thị trấn để kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn cán bộ địa chính xã-thị trấn trong công tác cấp giấy chứng nhận; phối hợp với UBND các xã-thị trấn giải quyết những tồn tại, vướng mắc ngay tại cơ sở, tạo điều kiện cho người dân hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận.
Nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, đến nay huyện đã cấp giấy chứng nhận cho 11.168 hồ sơ, đạt tỷ lệ gần 90% so với chỉ tiêu UBND TPHCM giao. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, quá trình cấp chứng nhận trên địa bàn cũng gặp không ít khó khăn, như khó xác định nguồn gốc đất; một số hộ gia đình có nhà ở tại địa phương nhưng không cư trú tại địa phương nên gây khó khăn cho việc xác định hạn mức đất ở để chuyển thông tin địa chính; một số trường hợp hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận phần diện tích nhà ở nằm ngoài diện tích đã được cấp giấy... Đặc biệt, toàn huyện hiện còn 7.966 hồ sơ khó giải quyết, trong đó riêng xã Bình Hưng còn 2.777 hồ sơ, xã Lê Minh Xuân 1.507 hồ sơ, xã Phạm Văn Hai 1.184 hồ sơ, xã Bình Chánh 585 hồ sơ… do các tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không qua chính quyền, lấn chiếm đất, nội bộ gia đình tranh chấp...
Trước thực tế trên, để sớm hoàn thành kế hoạch cấp giấy chứng nhận trên địa bàn, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn huyện như: Phòng Tài nguyên-Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Quản lý Đô thị, Chi cục Thuế, Phòng Tài chính-Kế hoạch và UBND các xã-thị trấn tập trung rà soát các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận; tổ chức hướng dẫn đăng ký, tiếp nhận hồ sơ, hạn chế tối đa tình trạng tiếp nhận hồ sơ không đủ, không đúng quy định, hạn chế tỷ lệ hồ sơ phải bổ sung hoặc bổ sung nhiều lần; tập trung xem xét, thẩm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận đã được đăng ký kê khai đủ điều kiện trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận; thực hiện nhu cầu đăng ký trích lục, trích đo của các xã-thị trấn, sắp xếp thời gian ưu tiên kiểm tra nội nghiệp đối với các bản vẽ hiện trạng nhà đất; cung cấp kịp thời các thông tin về danh sách và bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn, các quyết định thu hồi đất, quy định về hành lang an toàn, lộ giới, hẻm, khu vực cấm xây dựng; tổ chức cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất đăng ký cấp giấy chứng nhận; cung cấp thông tin về cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận số nhà; rà soát xác định các chủ sử dụng đất hiện đang sử dụng tại các thửa đất chưa được đăng ký; xác định rõ nguồn gốc để đề xuất cấp giấy chứng nhận; tiến hành xét duyệt và niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất,v.v…
Theo kế hoạch của UBND huyện Bình Chánh, từ nay đến cuối năm 2017 huyện sẽ cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện đối với các trường hợp đủ điều kiện. Những trường hợp chưa hoặc không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận huyện sẽ có văn bản trả lời cụ thể và lập hồ sơ địa chính để quản lý.

NGHIÊM MINH


Số lượt người xem: 803Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE