Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Trật tự, an toàn xã hộiThứ 6, Ngày 19/07/2019, 07:50

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ công chức, viên chức năm 2019

T4 (từ ngày 18-7 đến 21-7)tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Hội đồng Giáo dục quốc phòng-an ninh huyện tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 120 cán bộ, công chức, viên chức, biên tập viên, cộng tác viên báo, đài huyện, xã-thị trấn; ban, ngành, đoàn thể huyện, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh xã-thị trấn. 
Ông Võ Điền Trung, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện báo cáo chuyên đề Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh
C vềĐường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh tình hình mới; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới và nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, biên giới quốc gia, biển Việt Nam; về lực lượng dự bị động viên.
Khải Trí

Số lượt người xem: 41Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE