Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Thông tin báo cáo thống kêThứ 6, Ngày 03/01/2014, 14:50

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013

Trong năm 2013, cùng với Thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, đạt được kết quả (tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 31/12/2013), như sau
1. Lĩnh vực kinh tế
a) Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2013 là 8.356 tỷ đồng, so năm 2012 tăng 22,8%, chiếm tỷ trọng 79,03% giá trị sản xuất.
b) Thương mại - dịch vụ: Doanh số bán ra năm 2013 là 1.795 tỷ 050 triệu đồng, tăng 21,25% so năm 2012, chiếm tỷ trọng 16,98% giá trị sản xuất.
g) Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Giá trị sản lượng ngành nông nghiệp năm 2013 đạt 422 tỷ đồng, tăng 2,43% so với năm 2012, chiếm tỷ trọng 3,99% cơ cấu giá trị sản xuất. Trong đó, trồng trọt 173,895 tỷ đồng, chiếm 41,21%; chăn nuôi 199,756 tỷ đồng, chiếm 47,33%; thủy sản 45,959 tỷ đồng, chiếm 10,89%; lâm nghiệp 2,401 tỷ đồng, chiếm 0,57%.
* Tình hình phát triển nông thôn
- Chương trình xây dựng xã Nông thôn mới
+ Đề án xây dựng nông thôn mới được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt là 13/13 xã (trừ xã Bình Hưng và thị trấn Tân Túc);
+ Hiện nay, Đề án thí điểm mô hình xây dựng Nông thôn mới xã Tân Nhựt cơ bản đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, xã Bình Chánh đạt 14/19 tiêu chí; xã Lê Minh Xuân đạt 11/19 tiêu chí;xã Tân Quý Tây đạt 14/19 tiêu chí; xã Tân Kiên đạt 09/19 tiêu chí; xã Phạm Văn Hai đạt 11/19 tiêu chí; xã Đa Phước đạt 13/19 tiêu chí; xã Hưng Long đạt 10/19 tiêu chí; xã Bình Lợi đạt 10/19 tiêu chí; xã Vĩnh Lộc B đạt 09/19 tiêu chí; xã Phong Phú đạt 10/19 tiêu chí; xã Vĩnh Lộc A đạt 10/19 tiêu chí; xã An Phú Tây đạt 11/19 tiêu chí; xã Qui Đức đạt 13/19 tiêu chí.
- Công tác đầu tư cơ sở vật chất phục vụ nông nghiệp và công tác phòng, chống lụt bão
+ Trong năm 2013 (ngày 06/9/2013), có xảy ra  mưa lớn, kèm theo gió mạnh và lốc xoáy, làm ảnh hưởng 358 căn nhà; trong đó, có 41 căn nhà sập, hư hỏng hoàn toàn và 317 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng 77 phòng trọ (21 dãy nhà), 01 nhà xưởng và 02 Công ty bị ảnh hưởng, 67 trụ điện, 70 cây xanh lớn bị gãy nhánh, ngã đỗ, ước giá trị thiệt hại khoảng 7,009 tỷ đồng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện đã cùng với các cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp khắc phục, hỗ trợ ban đầu cho người dân, sửa chữa nhà, và hỗ trợ mỗi căn nhà sập 8 triệu đồng để ổn định cuộc sống.
+ Tổ chức lớp tập huấn chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về quản lý, tuần tra, bảo vệ các công trình đê điều cho lực lượng quản lý đê nhân dân. Phối hợp Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và TKCN Thành phố tổ chức tập huấn cho giáo viên các Trường Tiểu học và Trung học cơ sở nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.
+ Về thu Quỹ Phòng, chống lụt, bão trên địa bàn Huyện: đã thu425.000.000 đồng/1.523.463.000 đồng, đạt tỷ lệ 27%.
2. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng và môi trường
a) Công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng: Đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.930 vụ vi phạm pháp luật về xây dựng, trong đó: xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Bình Hưng phát hiện 1.587/1.930 vụ vi phạm, chiếm tỷ lệ 82,22%. Ban hành 206 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền phạt 2.196.150.000 đồng. Công tác giải tỏa trật tự lòng, lề đường, vỉa hè: Đã thực hiện 1.545 lượt, với 4.225 lượt cán bộ tham gia trên các tuyến đường trọng điểm, như: Quốc lộ 50, Quốc lộ 1A, đường Nguyễn Văn Linh, đường Phạm Hùng, Tỉnh Lộ 10, đường Trần Đại Nghĩa, đường Quách Điêu, thu giữ 920 vật dụng các loại (biển hiệu, dù, bàn, ghế...), xử phạt vi phạm hành chính 17 trường hợp, với số tiền xử phạt 79.700.000 đồng. Tổ chức các lớp tập huấn về đất đai, xây dựng cho các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện. Đồng thời, cung cấp các tài liệu tuyên truyền về quản lý đất đai xây dựng cho các đơn vị, đoàn thể.
b) Công tác bảo vệ môi trường:Đã thực hiện 1.364 lượt kiểm tra cơ sở sản xuất và xử phạt với số tiền là 583.900.000 đồng; chuyển Thành phố ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với 18 trường hợp, với số tiền phạt 1.214.850.000 đồng, trong đó, 03/18 trường hợp đã đóng phạt, với số tiền 148.000.000 đồng.
- Tính đến tháng 12 năm 2013, trên địa bàn Huyện có7/70 tuyến ô nhiễm nặng, kéo dài, mặc dù đã thực hiện các công trình vệ sinh, khai thông dòng chảy; 24/70 tuyến ô nhiễm nhẹ (=); 39/70 nhiễm bẩn nhẹ (=).
- Về công tác thu gom rác dân lập, trên địa bàn Huyện có 87 đơn vị thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt, số lượng hộ dân đăng ký thu gom rác dân lập đạt 47.885 hộ, đạt tỉ lệ 93,56%.
3. Công tác thu - chi ngân sách (đến ngày 31 tháng 12 năm 2013)
a) Thu ngân sách Nhà nước năm 2013 thực hiện 826 tỷ 428 triệu đồng, đạt 114,67% kế hoạch (720 tỷ 727 triệu đồng), trong đó, thuế công thương nghiệp thực hiện 320 tỷ 327 triệu đồng, đạt 98,26%, tiền sử dụng đất thực hiện 216 tỷ 367 triệu đồng, đạt 144,24%.
b)Thu ngân sách Huyện năm 2013, thực hiện 906 tỷ 702 triệu đồng, trừ thu bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản 180 tỷ 356 triệu đồng, trừ thu bổ sung vốn mục tiêu 12 tỷ 903 triệu đồng, trừ thu chuyển nguồn 32 tỷ 500 triệu đồng, còn thu cân đối ngân sách Huyện thực hiện 680 tỷ 943 triệu đồng, đạt 105,95% kế hoạch (642 tỷ 713 triệu đồng).
c) Chi ngân sách Huyện năm 2013 thực hiện 933 tỷ 547 triệu đồng, trong đó chi mục tiêu 20 tỷ 707 triệu đồng, chi đầu tư xây dựng cơ bản 80 tỷ 700 triệu đồng, chi chuyển nguồn 32 tỷ 500 triệu đồng, hoàn tạm ứng Ngân sách Thành phố 2 tỷ 252 triệu đồng, chi phân cấp vốn đầu tư cho các xã 125 tỷ 330 triệu đồng, còn lại chi thường xuyên 672 tỷ 058 triệu đồng, đạt 104,57% kế hoạch (642 tỷ 713 triệu đồng).
d)Công tác quản lý công sản, giá: Quản lý việc sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị đúng mục đích, đúng quy định. Chỉ đạo các đơn vị xây dựng quy chế về quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc; quy chế sử dụng xe công; thực hành tiết kiệm trong sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm,...Triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính về điều hành chi ngân sách Nhà nước năm 2013.
4. Đầu tư, xây dựng cơ bản (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013)
a) Vốn Huyện và vốn phân cấp: Tổng kế hoạch vốn huy động năm 2013 là 240 tỷ 269 triệu đồng, cụ thể:
- Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013, đã giải ngân 168 tỷ 136 triệu đồng, đạt tỷ lệ 69,98% kế hoạch vốn được giao. Ước giải ngân đến ngày 31 tháng 01 năm 2014 là 214 tỷ 869 triệu đồng, đạt tỷ lệ 89,51% kế hoạch vốn giao năm 2013.
b) Nguồn vốn ngân sách tập trung Thành phố
- Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí vốn tập trung năm 2013 cho Ủy ban nhân dân Huyện là 699 tỷ 278 triệu đồng.Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013, đã giải ngân 568 tỷ 337 triệu đồng, đạt tỷ lệ 81,27% kế hoạch vốn được giao. Ước giải ngân đến ngày 31 tháng 01 năm 2014 là 629 tỷ 350 triệu đồng, đạt tỷ lệ trên 90% kế hoạch vốn giao năm 2013.
c) Các Công trình trọng điểm
- Xây dựng Trung tâm hành chính Huyện
+ Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu Trung tâm hành chính:Tổng mức vốn đầu tư được duyệt là 329 tỷ 639 triệu đồng. Hiện nay, đang chờ kết luận Thanh tra Sở Xây dựng để triển khai tiếp tục các gói thầu.
+ Dự án xây dựng trụ sở Huyện ủy - Ủy ban nhân dân Huyện:Tổng vốn đầu tư được duyệt là 164 tỷ 716 triệu đồng. Hiện nay, đang thi công đạt 50% khối lượng.
- Xây dựng mới Bệnh viện Bình Chánh:Tổng vốn đầu tư (ước tính) là 722 tỷ đồng. Hiện nay, đang trình hồ sơ thiết kế cơ sở và dự án đầu tư giai đoạn 1 (300 giường) tại Sở Xây dựng theo chủ trương tại Công văn số 4911/UBND-THKH ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố.
- Xây dựng Khu Tưởng niệm Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968: Tổ chức Lễ khởi công vào ngày 01/02/2013, gồm 03 dự án, cụ thể: Dự án San lấp mặt bằng, vớitổng diện tích là 102.164,4 m2, kinh phí đầu tư (ước tính) 33 tỷ đồng; Dự án đầu tư Hạ tầng kỹ thuật, kinh phí đầu tư (ước tính) 89 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng kiến trúc cảnh quan, kinh phí đầu tư (ước tính) 40 tỷ đồng.Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt 11,9/12 ha (38 hộ), số tiền đã chi 69,411 tỷ đồng và đang triển khai thi công san lấp mặt bằng đạt khoảng 95% khối lượng.
- Xây dựng Hệ thống thủy lợi Khu B - xã Bình Lợi: Ngày 11 tháng 4 năm 2013, Ủy ban nhân dân Huyện đã có Công văn số 595/UBND gửi Hội đồng Thẩm định Bồi thường thành phố. Ngày 26 tháng 4 năm 2013, Hội đồng Thẩm định Bồi thường thành phố có Công văn số 233/HĐTĐBT-BVG gửi Ủy ban nhân dân Huyện, với đề nghị làm rõ thêm một số nội dung trong Công văn số 595/UBND. Hiện nay, Ủy ban nhân dân Huyện đã có báo Hội đồng và đang chờ kết quả thẩm định.
- Xây dựng cầu kênh Xáng Ngang - Bình Lợi:Tổng vốn đầu tư (ước tính) là 191 tỷ đồng. Hiện nay, đang hoàn chỉnh hồ sơ chờ Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí vốn để phê duyệt dự án theo qui định.
- Xây dựng Trung tâm Y tế dự phòng Huyện: Kinh phí đầu tư ước tính là 81,612 tỷ đồng. Hiện nay, Sở Xây dựng đang chờ Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí vốn để phê duyệt dự án theo qui định.
- Bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường nối Đại lộ Võ Văn Kiệt với đường ô tô cao tốc Hồ Chí Minh - Trung Lương (169ha):Đang chờ Thành phố sớm chấp thuận chủ trương để triển khai dự án theo quy định. Tuy nhiên, để thực hiện dự án đường nối Võ Văn Kiệt với đường ô tô cao tốc Hồ Chí Minh - Trung Lương (32ha), Ủy ban nhân dân Huyện sẽ có báo cáo kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố cho phép được thực hiện trước đối với dự án này.
* Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư 12 ha Đa Phước:Huyện đã có văn bản kiến nghị Sở Xây dựng quan tâm, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo quy định, sớm hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Chánh lần thứ X nhiệm kỳ 2010-2015.
5. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
Tổng số dự án thực hiện trong năm 2013 là 75 dự án, cụ thể như sau:
a) Dự án sử dụng vốn ngân sách: 43 dự án, gồm:
- 20 Dự án đã phê duyệt Phương án:Diện tích đất đã thu hồi là 152.566m2 đạt 3,93%, số hộ đã ký hồ sơ nhận tiền bồi thường là 417 hộ đạt 14,40%, số tiền đã chi bồi thường, hỗ trợ là 307.926.198.296 đồng. 
-23 Dự án chưa phê duyệt Phương án bồi thường
b) Dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách: 32 dự án, gồm:
- 12 Dự án đã phê duyệt Phương án:
- 20 dự án chưa phê duyệt phương án bồi thường.
6. Quản lý đô thị
a) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Chánh đến năm 2020, tầm nhìn 2025: Ủy ban nhân dân Thành phố đã duyệt Đề cươngQuy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Chánh đến năm 2020, tầm nhìn 2025. Hiện nay, Ủy ban nhân dân Huyện chuẩn bị trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt dự toán để triển khai thực hiện theo quy định.
b) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Bình Chánh: Đã trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định. Dự kiến sẽ trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định lần 2 vào đầu năm 2014. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) xã Bình Hưng và thị trấn Tân Túc: Đã trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định. Ngày 12 tháng 12 năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cuộc họp thẩm định các đồ án này.  
c) Quy hoạch chung xây dựng Huyện, tỷ lệ 1/5000
- Ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 25/1/2013 về thực hiện công bố công khai Đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 huyện Bình Chánh;
- Kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng huyện Bình Chánh, trong đó bổ sungKhu dân cư liền kề khoảng 80 ha phục vụ Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3 tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh theo chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố.
d) Quy hoạch xã Nông thôn mới: Đã phê duyệt Đồ án Quy hoạch xã nông thôn mới các 12 xã (Bình Chánh, Phong Phú, An Phú Tây, Đa Phước, Tân Quý Tây, Bình Lợi, Tân Kiên, Lê Minh Xuân, Hưng Long, Phạm Văn Hai, Qui Đức, Tân Nhựt); Hiện đang chờ ý kiến thỏa thuận về phương án quy hoạch của Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường đối với Đồ án Quy hoạch nông thôn mới của các xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, để làm cơ sở phê duyệt trong năm 2013. Ban hành các Thông báo công bố công khai các Đồ án quy hoạch xã nông thôn mớiđã được phê duyệt.
đ) Quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2000
- Đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt và công bố 16/21 đồ án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thành phố (nội dung quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông); Dự kiến cuối năm 2013, Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ hoàn tất thủ tục phê duyệt để công bố các đồ án còn lại và nội dung quy hoạch hạ tầng;
- Ủy ban nhân dân Huyệnđã phê duyệt 03/03 đồ án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Huyện (nội dung quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông); dự kiến sẽ phê duyệt nội dung quy hoạch hạ tầng của các đồ án này vào đầu năm 2014; Dự kiến trước ngày 28 tháng 02 năm 2014, Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ phê duyệt Đồ án quy hoạch Cụm y tế Tân Kiên.
Tổ chức công bố công khai quy hoạch trên trang thông tin điện tử, trên Đài Truyền thanh và Bản tin Huyện và tại các khu vực lập đồ án quy hoạch đối với 19 đồ án quy hoạch đã được phê duyệt(nội dung quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông).
e) Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và các dự án đầu tư:
- Hồ sơ Nhiệm vụ quy hoạch: 01 hồ sơ đang xin ý kiến của Sở Quy hoạch - Kiến trúc (Khu Đô thị Sing - Việt (Giai đoạn 02) - Khu sân Golf).
- Hồ sơ Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500: 17 hồ sơ, trong đó: phê duyệt 05 hồ sơ; xin ý kiến Sở Quy hoạch - Kiến trúc 02 hồ sơ; đang lấy ý kiến cộng đồng dân cư 01 hồ sơ; có văn bản hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa 08 hồ sơ; đang thẩm định 01 hồ sơ.
g) Về các dự án phát triển dân cư, phúc lợi công cộng, cơ sở sản xuất đã bị Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành văn bản chấm dứt thực hiện do có tiến độ bồi thường chậm, dưới 50% diện tích: Huyện Bình Chánh có tổng cộng 25 dự án đã bị Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành văn bản chấm dứt thực hiện, do có tiến độ bồi thường chậm, dưới 50% diện tích
h) Về cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Tiếp nhận 3.244 hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận hộ kinh doanh cá thể (gồm 84 hồ sơ tồn năm 2012 chuyển sang), đã giải quyết 3.213 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,04%, hiện đang giải quyết 31 hồ sơ.
i) Về cấp phép xây dựng - cấp số nhà:Thực hiện thẩm tra 2.103 hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng, kết quả: Đã giải quyết 1.898 hồ sơ (1.390 hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng, 508 hồ sơ trả bổ sung), đang giải quyết 205 hồ sơ (trong hạn 142 hồ sơ, trễ hạn 63 hồ sơ). Thực hiện thẩm tra 3.745 hồ sơ xin cấp số nhà, đã giải quyết 3.579 hồ sơ (3.467 hồ sơ cấp số nhà, 112 hồ sơ trả bổ sung), đang giải quyết 166 hồ sơ (trong hạn).
l) Về giải quyết hồ sơ hành chính trong lĩnh vực nhà, đất
- Tổng số hồ sơ phải giải quyết trong năm 2013 là 36. 253 hồ sơ, đã giải quyết được 34.163 hồ sơ, đạt 94,23%; Tổng số hồ sơ còn lại là 2.090 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 5,77% (trong đó: hồ sơ còn trong hạn giải quyết chiếm tỉ lệ 98,14%; hồ sơ đã trễ hạn giải quyết chiếm tỉ lệ 1,86% ). So với đầu năm 2013 thì tình trạng hồ sơ trễ hạn đã được cải thiện đáng kể (kéo giảm từ 10,81% xuống còn 1.86%). Trong năm đã ban hành 432 văn bản xin lỗi gửi đến người dân, do giải quyết hồ sơ trễ hạn.
-Về tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu, kết quả như sau: tính đến ngày 25/12/2013 đã giải quyết được 14.713/15.201 hồ sơ, đạt 96,79% (theo chỉ tiêu của Thành phố). Riêng 488 hồ sơ còn lại sẽ giải quyết hoàn tất trước ngày 31 tháng 12 năm 2013.
m) Về xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước
7. Văn hóa - xã hội
a) Văn hóa, thông tin - Thể dục thể thao
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2013 bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổ chức các hoạt động lễ hội từ Huyện đến xã, thị trấn, góp phần chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân.
- Đội kiểm tra liên ngành văn hóa – xã hội Huyện và Tổ kiểm tra liên ngành văn hóa – xã hội các xã, thị trấn, đã tổ chức kiểm tra 1.015 lượt cơ sở, trong đó lập biên bản vi phạm hành chính đối với 533 lượt cơ sở.
- Kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Bình Chánh năm 2013: 64/97 đạt tiêu chuẩn “Ấp, khu phố văn hóa” đạt tỷ lệ 65,97%, 49/56 đơn vị đạt tiêu chuẩn “Công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn” đạt tỷ lệ 87,5%, 85/86 đơn vị đạt tiêu chuẩn “Trường học có đời sống văn hóa tốt” đạt tỷ lệ 98,83%, 33/40 đơn vị đạt tiêu chuẩn “Nhà máy, xí nghiệp văn hóa” đạt tỷ lệ 82,5%, 06/06 đơn vị đạt tiêu chuẩn “Chợ, siêu thị văn minh - thương nghiệp”, 03/03 đơn vị đạt tiêu chuẩn “Bệnh viện, cơ sở y tế văn minh - y đức”, 13/25 đơn vị đạt tiêu chuẩn “Điểm sáng văn hóa”, 03/04 đơn vị đạt tiêu chuẩn “Cơ sở Nhà hàng, tổ chức tiệc cưới văn hóa”, 04 xã đạt tiêu chuẩn “Xã văn hóa nông thôn mới”, thị trấn Tân Túc đạt tiêu chuẩn “Thị trấn văn minh đô thị”.
- Đài Truyền thanh Huyện, Bản tin Bình Chánh thực hiện 730 Chương trình thời sự, với tổng số 7.468 tin, 2.051 bài viết và 254 tin thu thanh, phỏng vấn, 36 câu chuyện truyền thanh và thực hiện in ấn 50 Tuần tin, Đặc san Xuân Quý Tỵ 2013, tập san phục vụ Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước huyện Bình Chánh, đặc san phục vụ Lễ kỷ niệm 10 năm chia tách địa giới hành chính huyện Bình Chánh (2003 – 2013).
b) Giáo dục - đào tạo
- Nhìn chung, tất cả nhà giáo các đơn vị công lập, ngoài công lập đều được đánh giá chuyên môn nghiệp vụ theo chuẩn nghề nghiệp đúng qui trình chung.
- Trong năm học 2012 - 2013, ngành giáo dục và đào tạo đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đặc biệt tỷ lệ tốt nghiệp THPT toàn Huyện đạt cao nhất so với các năm trước (97,8%).
- Hiện nay, bậc Mầm non có 39 trường (công lập: 20), 97 lớp, nhóm trẻ gia đình gồm 117 nhóm trẻ (Công lập: 16) và 466 lớp mẫu giáo (Công lập: 180) nhưng đa số có qui mô nhỏ, chật hẹp thiếu sân chơi cho trẻ nên ít nhiều có ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng theo yêu cầu.
- Thực hiện xây dựng mới 04 công trình, 129 phòng học, với kinh phí 221,138 tỷ đồng;
- Tổ chức Lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”; đồng thời, tổ chức duyệt kế hoạch năm học 2013 – 2014 theo cụm chuyên môn ở các cấp học bậc học, tổ chức tổng kết Giải Vô địch thể thao học sinh, năm học 2012 – 2013 và khai mạc Giải Vô địch thể thao học sinh năm học 2013 – 2014.
c) Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân
- Về công tác khám, chữa bệnh: Tổng số lần khám bệnh là 989.862/764.925lượt, tăng 224.937 lượt so với cùng kỳ 2012. Trong năm 2013, số lượng bác sĩ trên 10.000 dân đạt tỷ lệ là 4,7 bác sĩ/10.000 dân.
- Về tình hình phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên người: Từ đầu năm đến nay, ghi nhận có 1.174/1.987 ca bệnh, giảm 813 ca so với cùng kỳ năm 2012 (giảm 59%).
- Ngoài ra, còn có tình hình dịch bệnh đau mắt: trong 2013, tổng số bệnh nhân đến khám mắt tại Bệnh viện huyện Bình Chánh là 5.286 ca
- Trong năm 2013, đã tiến hành thanh tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm với 139 cơ sở (giảm 19 cơ sở so với cùng kỳ 2012),
- Tình hình ngộ độc thực phẩm: Xảy ra 01 ngộ độc thực phẩm tại Công ty TNHH may túi xách Hoàng Kim (địa chỉ E10/302 Quốc lộ 50, ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh), với tổng số ca ngộ độc là 24 ca. Không ghi nhận trường hợp tử vong.
- Tình hình thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình: Ghi nhận trong 2013 có 3.599/3.485 trẻ, tăng 114 trẻ so cùng kỳ 2012 (trong, nữ là 1.711 trẻ (110 trẻ nam/100 trẻ nữ.
d) Thực hiện Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá
- Tổng số hộ nghèo đầu năm là 2.756 hộ, chiếm tỷ lệ 2,44% so với tổng số hộ dân toàn Huyện
đ) Công tác lao động - xã hội
* Tình hình thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
- Trong năm 2013, qua kiểm tra, phúc tra tệ nạn ma túy, mại dâm tại các xã, thị trấn, kết quả: 16/16 xã, thị trấn đạt mức 1b, duy trì chuyển hóa cơ bản không còn tệ nạn ma túy, mại dâm.
* Tình hình chăm lo đối tượng diện chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội và người lao động
- Đã thực hiện công tác chăm lo Tết cho các hộ gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công cách mạng, trẻ em, người khuyết tật, dân nghèo, khó khăn, gia đình neo đơn trên địa bàn Huyện có điều kiện đón Tết, với 62.589 phần quà bằng tiền mặt và hiện vật (tăng 812 phần so với cùng kỳ), với tổng số tiền là 19.301.540.000 đồng (tăng 478.361.000 đồng so với cùng kỳ).
- Kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, Huyện tổ chức các đoàn viếng Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố, Huyện và các nhà bia ghi danh liệt sĩ trên địa bàn Huyện.
* Công tác lao động
- Tiếp nhận và giải quyết 2.227 hồ sơ tăng giảm lao động; Thông báo về việc đăng ký Thỏa ước lao động 13 đơn vị; thông báo về việc đăng ký Nội quy lao động 52 đơn vị; thông báo về việc đăng ký Hệ thống thang lương, bảng lương cho 128 đơn vị. Từ 01/5/2013, tiếp nhận 228 hồ sơ thang bảng lương.
* Công tác trẻ em - bình đẳng giới
- Đã cấp thẻ Bảo hiểm y tế trẻ em dưới 6 tuổi, với tổng số thẻ 25.287 thẻ; đồng thời, tiến hành rà soát việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi còn tồn tại xã, thị trấn; kết quả: còn tồn 71 thẻ khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi tại các xã Tân Kiên, Phong Phú, Hưng Long, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B.
- Phối hợp Trung tâm công tác xã hội Thành phố trao tặng 70 suất quà trị giá 150.000 đồng/suất cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt ở xã Phạm Văn Hai nhân tháng hành động vì trẻ em; 02 gia đình trẻ có hoàn cảnh đặc biệt tại xã Vĩnh Lộc A và xã Bình Hưng; hỗ trợ 1.000.000 đồng/em.
8. Quốc phòng - an ninh
a) Tình hình quân sự - quốc phòng: Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định; tăng cường công tác nắm tình hình có liên quan đến quốc phòng - an ninh; huy động 22.071 lượt dân quân thường trực tham gia công tác bảo vệ mục tiêu, địa bàn trọng điểm; thực hiện thắng lợi công tác giao, nhận quân năm 2013, 250/250 thanh niên nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu; tổ chức thành công diễn tập Phương án diễn tập xử lý tình huống “Một số đối tượng khủng bố cướp phương tiện giao thông công cộng, bắt hành khách làm con tin, đe dọa nổ bom đòi yêu sách chính trị, kết hợp diễn tập khu vực phòng thủ trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2013 “DT -13”; trong đó có 733 là Đảng viên (tăng 42 số lượng Đảng viên so với năm 2012); thực hiện trình tự, thủ tục, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014.
b) Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội
* Về tình hình an ninh: Trên địa bàn Huyện có 06 dự án của các Tổ chức phi chính phủ đang triển khai thực hiện trên các lĩnh vực y tế, giáo dục tại các xã Tân Nhựt, Phạm Văn Hai, Lê Minh Xuân, Phong Phú, Hưng Long, với tổng số tiền cam kết viện trợ là 1 tỷ 355 triệu 580 ngàn đồng và 272,327 USD. Hoạt động của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tương đối ổn định và tuân thủ đúng pháp luật. Trong năm 2013, trong đó có 69 lượt với 967 lượt công dân có nhà, đất trong Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Sing - Việt kéo đến trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước của Thành phố và Huyện khiếu nại đơn giá bồi thường; 10 lượt với 184 hộ dân 02 xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B đến Văn phòng Tiếp công dân thành phố xin tồn tại công trình xây dựng không phép, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Tình hình hoạt động các ngân hàng ổn định, đã phát hiện số tiền giả thu giữ trong quá trình giao dịch là 1.900.000đồng.
* Về trật tự an toàn xã hội
- Về phạm pháp hình sự: Ghi nhận xảy ra 342 vụ phạm pháp hình sự, so với năm 2012, tăng 44 vụ, tỷ lệ tăng 14,76%.
- Tội phạm ma túy: Khám phá 85 vụ, bắt 150 tên mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, so với năm 2012 (tăng 03 vụ, tỷ lệ tăng 3,65%).
- Về cháy: Xảy ra 37 vụ cháy, tăng 14 vụ so với năm 2012; Xảy ra 01 vụ nổ, tăng 01 vụ so với năm 2012, bị thương 01 người.
c)Tình hình thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông(từ ngày 16 tháng 12 năm 2012 đến ngày 15 tháng 12 năm 2013)
- Về trật tự an toàn giao thông: Qua công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý 85.610 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.
- Tình hình tai nạn, va chạm giao thông:Xảy ra 104 vụ tai nạn, so với cùng kỳ năm 2012 giảm 11 vụ, tỷ lệ giảm 9,5%; chết 104 người, so với cùng kỳ năm 2012 giảm 14 người, tỷ lệ giảm 11,8%; bị thương 19 người, so với cùng kỳ năm 2012 giảm 01 người, tỷ lệ giảm 5%, hư hỏng 79 xe các loại. Va chạm giao thông xảy ra 592 vụ, so với cùng kỳ năm 2012 giảm 133 vụ, tỷ lệ giảm 18,3%;làm bị thương 537 người, so với cùng kỳ năm 2012 giảm 72 người, tỷ lệ giảm 11,8%, hư hỏng 517 xe các loại.
9. Công tác tiếp công dân - thanh tra - tư pháp
a) Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn: Tăng cường công tác tiếp công dân, trong đó chú trọng công tác tiếp xúc, đối thoại với các tầng lớp nhân dân, để giải quyết các vấn đề nhân dân quan tâm. Kết quả Tiếp 253 lượt công dân (Lãnh đạo tiếp 105 lượt công dân; cán bộ tiếp dân tiếp 148 lượt công dân). Giải quyết kết thúc 104 đơn khiếu nại, 24 đơn tố cáo, chuyển sang năm 2014 tiếp tục giải quyết 74 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo. Cử cán bộ tham gia tập huấn về công tác giải quyết khiếu nại và tố cáo.
b) Công tác thanh tra, kiểm tra: Triển khai 11 Đoàn thanh tra (02 cuộc của năm 2012 chuyển sang, 06 cuộc triển khai theo kế hoạch, 02 cuộc đột xuất). Tiếp tục thực hiện 05 Tổ kiểm tra năm 2012 chuyển sang. Kết thúc các Tổ kiểm tra gồm: Tổ Kiểm tra, xác minh các công trình xây dựng không phép theo đơn phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân tại xã Tân Nhựt, huyện Bình; Tổ Kiểm tra việc sử dụng kinh phí của Ban chỉ huy Quân sự huyện Bình Chánh; Tổ Kiểm tra việc giải quyết khiếu nại của 29 hộ dân thuộc 02 xã Lê Minh Xuân và Phạm Văn Hai thành lập. Kết thúc Đoàn thanh tra: Đoàn Thanh tra công tác quản lý tài chính năm 2011 tại trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Linh, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh thành; Đoàn thanh tra công tác quản lý nhà nước về xây dựng và quản lý tài chính năm 2011 của Ủy ban nhân dân xã Phong Phú; Đoàn Thanh tra công tác quản lý tài chính năm 2012 tại Trường Mầm non Phong Lan, xã Qui Đức; Đoàn Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2012; Đoàn Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Phòng Y tế huyện Bình Chánh; Đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Bệnh viện huyện Bình Chánh năm 2012; Đoàn Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Ủy ban nhân dân xã An Phú Tây.
c) Tình hình thực hiện Quyết định, Bản án đã có hiệu lực pháp luật:Tổng số Quyết định phải tổ chức thực hiện là 121. Kết quả đã tổ chức thực hiện 75/121 Quyết định, chiếm tỷ lệ 61,98%. Chuyển năm 2014 tiếp tục thực hiện 46 Quyết định. Tổng số vụ việc phải thi hành án là 2.606 vụ việc, tăng 59 vụ việc (chiếm 2,3%) so với năm 2012; Đã giải quyết 1.844 vụ việc (đạt 70,76%).
d) Công tác Tư pháp: Ban hành 01 Chỉ thị về nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Bình Chánh, 01 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị trực thuộc Phòng Quản lý đô thị huyện Bình Chánh; Tham gia góp ý 09 văn bản của Trung ương và thành phố; thẩm định, tự kiểm tra 37 văn bản các loại theo thẩm quyền. Tổ chức 27 cuộc tuyên truyền, tập huấn pháp luật với 3.838 người dự; tổ chức 04 Hội thi tìm hiểu pháp luật.
10. Công tác tổ chức bộ máy - xây dựng chính quyền
a) Ban hành 146 Quyết định kiện toàn, thành lập các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh;
b) Công tác công chức, chức vụ: Tuyển dụng 81 trường hợp; nâng lương theo niên hạn cho 525 trường hợp; nâng phụ cấp thâm niên cho 28 trường hợp; nâng lương trước niên hạn 66 trường hợp; giải quyết nghỉ việc 16 trường hợp; nghỉ hưu 29 trường hợp; điều động thuyên chuyển công tác đối với 107 trường hợp.
c) Công tác cải cách hành chính: Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ của cơ chế “Một cửa”, Một cửa liên thông”; Mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, đã tổ chức đánh giá nội bộ lần 3, chuẩn bị đánh giá ngoài để chứng nhận đầu năm 2014 (tại Ủy ban nhân dân Huyện và 3 xã trọng điểm Tân Kiên, Vĩnh Lộc A, Tân Nhựt) thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Huyện; giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện; tiếp tục rà soát, phân cấp quản lý; triển khai áp dụng Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc mở rộng tại xã - thị trấn; tổ chức kiểm tra việc thực hiện công vụ tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn Huyện; thông tin kết quả giải quyết hồ sơ hành chính về nhà, đất trên cổng thông tin điện tử và qua tin nhắn điện thoại di động; duy trì công tác giao ban hàng tuần để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết hồ sơ hành chính về nhà, đất; yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện thư xin lỗi công dân, tổ chức khi giải quyết hồ sơ hành chính trễ hạn (trong năm đã ban hành 432 văn bản xin lỗi); triển khai dịch vụ chuyển phát kết quả hồ sơ hành chính công, đối với tất cả các loại hồ sơ hành chính trên địa bàn huyện Bình Chánh (nếu người dân có nhu cầu).
11. Công tác tôn giáo: Trong năm 2013, Huyện đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo;.
12. Công tác thi đua, khen thưởng
Trong năm 2013, ban hành 95 quyết định khen thưởng cho 5.129 cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, trong đó gồm 1.197 tập thể và 3.932 cá nhân và hoàn tất việc xét danh hiệu thi đua ngành giáo dục năm học 2012 – 2013..

Số lượt người xem: 2259Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE