Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Thông tin báo cáo thống kêChủ Nhật, Ngày 05/01/2014, 15:05

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2013

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh gồm 12 cơ quan chuyên môn, 13 đơn vị sự nghiệp, 64 trường công lập trực thuộc, 01 Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp và Ủy ban nhân dân 16 xã, thị trấn. Tổng số cán bộ, công chức khối cơ quan chuyên môn là 262; khối đơn vị sự nghiệp là 3.252, trong đó sự nghiệp giáo dục 2.633, y tế 466, văn hóa – thể dục thể thao 25 và sự nghiệp khác 128; khối xã, thị trấn là 701, trong đó cán bộ chuyên trách 172 (24,5%), cán bộ không chuyên trách 359 (51,3%) và công chức 170 (24,2%)

 

1. Công tác chỉ đạo
Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2013, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh đã kịp thời xây dựng và ban hành các văn bản sau:
- Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2013 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2013;
- Quyết định số 5750/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013 về kiện toàn Hội đồng Thi đua và Khen thưởng huyện Bình Chánh;
- Quyết định số 6490/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 về ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng Thi đua và Khen thưởng huyện Bình Chánh;
- Thông báo số 206/TB-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2013 về điều chỉnh cụm, khối thi đua và phân công cụm trưởng, khối trưởng năm 2013;
- Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2013 về tổ chức hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2013) và tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 – 2013;
- Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2013 về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2013;
- Công văn số 213/UBND ngày 04 tháng 02 năm 2013 về tổ chức trao tặng các hình thức khen thưởng thành tích kháng chiến;
- Công văn số 342/UBND ngày 01 tháng 3 năm 2013 về hướng dẫn khen thưởng điển hình tiên tiến, giai đoạn 2011 – 2013;
- Công văn số 2063/UBND ngày 05 tháng 11 năm 2013 về tăng cường công tác thi đua, khen thưởng năm 2013.
2. Phong trào thi đua
a) Kết quả phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ chính trị:
Năm 2013, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được Ủy ban nhân dân Huyện quan tâm, chỉ đạo kịp thời, với khẩu hiệu hành động năm 2013 là “Đoàn kết – Trách nhiệm – Kỷ cương”. Qua 1 năm triển khai thực hiện phong trào, kết quả đạt được trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn Huyện, cụ thể như sau: 
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục được duy trì, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng từ “Nông nghiệp – Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp – Thương mại, dịch vụ” sang “Công nghiệp – Thương mại, Dịch vụ - Nông nghiệp”, trong đó giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt 94,5% (8.356 tỷ đồng), tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2012; giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ đạt 99,38% (1.795,050 tỷ đồng), tăng 21,25% so với cùng kỳ năm 2012; giá trị sản lượng ngành nông nghiệp đạt 97,8% (422,012 tỷ đồng), tăng 2,43% so với cùng kỳ năm 2012. Tình hình thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu năm 2013: thu ngân sách Nhà nước đạt 100,46% (724 tỷ 49 triệu đồng), thu ngân sách Huyện đạt 128,65% (826 tỷ 858 triệu đồng).
- Chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững: năm học 2012 – 2013, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99,2%, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học vào lớp 6 đạt 99,81%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99,5%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp bậc trung học phổ thông đạt 97,8%. Phổ cập giáo dục tiếp tục được giữ vững và nâng dần qua từng năm: tiểu học đạt 94,42%, trung học cơ sở đạt 92,08%, phổ cập trung học phổ thông đạt 76%. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất và cảnh quan trường học tiếp tục được chú trọng đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu về trường lớp trên địa bàn Huyện; Hiện tại, Huyện có 7 trường (mầm non 3, tiểu học 3 và trung học cơ sở 1) được công nhận đạt chuẩn Quốc gia, trong đó có 06 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và 01 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.       
- Công tác giảm nghèo, tăng hộ khá có sự tập trung, với nhiều mô hình giảm nghèo hiệu quả: hộ nghèo đầu năm 2013 là 2.756 hộ, chiếm tỷ lệ 2,44% so với tổng số hộ dân toàn Huyện, đến nay còn lại 579 hộ, chiếm tỷ lệ 0,51%, cơ bản hoàn thành mục tiêu Chương trình giai đoạn 3 sớm hơn 02 năm so với Nghị quyết đề ra; công tác dạy nghề cho lao động nông thôn diện hộ nghèo đạt 136,88%. Thực hiện đầy đủ các chế độ đối với các đối tượng thuộc diện chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, đồng thời quan tâm chăm lo người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ,… trong đó thực hiện công tác chăm lo Tết cho các hộ gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công cách mạng, trẻ em, người khuyết tật, dân nghèo, khó khăn, gia đình neo đơn trên địa bàn Huyện có điều kiện đón Tết, vớitổng số tiền trên 19 tỷ đồng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, từng bước nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân tại địa phương.  
- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, tệ nạn xã hội được kéo giảm; tai nạn giao thông giảm cả 02 mặt (giảm 8 vụ và 10 người chết); công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu được giao.
b) Kết quả thực hiện các phong trào thi đua:
- Năm 2013, Ủy ban nhân dân Huyện tiếp tục tập trung triển khai thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn Huyện, với 14/15 xã triển khai xây dựng xã nông thôn mới, trong đó có 05/14 xã đã được phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới. Kết quả thực hiện: Đến nay, Huyện có 01 xã đạt 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới (xã Tân Nhựt); 02 xã đạt 14/19 tiêu chí (Bình Chánh, Tân Quý Tây); 02 xã đạt 13/19 tiêu chí (Đa Phước, Qui Đức); 03 xã đạt 11/19 tiêu chí (Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai, An Phú Tây); 04 xã đạt 10/19 tiêu chí (Vĩnh Lộc A, Hưng Long, Phong Phú, Bình Lợi); 02 xã đạt 9/19 tiêu chí (Vĩnh Lộc B, Tân Kiên).
- Các phong trào thi đua trong các ngành, các lĩnh vực có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp tục được phát huy và duy trì thường xuyên như: Phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, với 5.597 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó cấp Trung ương 42 hộ (+1), Thành phố 169 hộ (+4), Huyện 658 hộ (+41), Xã 4.728 hộ (-568); Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, với các mô hình tự quản về an ninh trật tự có hiệu quả như “Tổ xe ôm tự quản”, “Hộ, nhóm, tổ nhân dân tự quản”, “Nhà trọ tự quản”, “Dân phòng tự quản”, “Tổ công nhân nhà trọ tự quản”, nhân dân cung cấp 1.788 tin có giá trị, góp phần khám phá, xử lý 371 vụ, bắt 642 đối tượng; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, với 76.495 hộ đạt “Gia đình văn hóa” (chiếm tỷ lệ 88,58% so với tổng số hộ dân), 49 “Ấp, khu phố văn hóa”; 72 “Trường học có đời sống văn hóa tốt”, 48 “Công sở văn minh - sạch đẹp – an toàn”, 21 “Điểm sáng văn hóa”, 03 “Chợ, siêu thị văn minh – thương nghiệp”, 03 “Bệnh viện, cơ sở y tế văn minh – y đức”, 03 “Cơ sở, nhà hàng tổ chức tiệc cưới văn minh – lành mạnh – tiết kiệm” và 13 “Nhà máy, xí nghiệp văn hóa”; Phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, với 19 đề tài, sáng kiến tham gia giải thưởng Tôn Đức Thắng; Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Tuổi cao gương sáng” tích cực xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hội viên gương mẫu, sống tốt, sống khỏe, thực hiện tốt vai trò giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và quan tâm, chăm lo tốt đời sống cho hội viên; Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, với những tấm gương tốt về giỏi việc nước, đảm việc nhà, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, giúp nhau vươn lên làm giàu, làm kinh tế giỏi và mô hình “5 không, 3 sạch”; Phong trào 5 “Xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và 4 “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”;  Phong trào “3 tiết kiệm, 3 tương trợ”,… Bên cạnh đó, nhiều Cuộc vận động được triển khai thường xuyên, liên tục, rộng khắp như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
c) Công tác tổ chức, triển khai các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2013):
Ngay từ đầu năm 2013, Ủy ban nhân dân Huyện đã xây dựng dựng kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2013) và tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 - 2013, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về Thi đua ái quốc, gắn với thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh”; Phát động phong trào thi đua sâu rộng với khẩu hiệu “Người người thi đua, ngành ngành thi đua”, đặc biệt tập trung các phong trào thi đua theo chuyên đề (hoặc thi đua theo đợt), nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất theo từng giai đoạn, có xác định thời gian cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị trên các ngành, lĩnh vực được giao, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và kế hoạch 05 năm (2011 – 2015); kịp thời phát hiện, giới thiệu, phổ biến và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua của các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương theo tinh thần Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị và Kết luận số 83-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW. Qua đó, các ngành, đoàn thể Huyện có xây dựng kế hoạch triển khai các phong trào thi đua ngắn hạn, các hoạt động văn hóa, văn nghệ,… thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2013); đồng thời, Ủy ban nhân dân Huyện và xã, thị trấn đều có tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 – 2013, gắn với Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2012; Tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân Huyện đã tuyên dương, khen thưởng 148 điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, giai đoạn 2011 – 2013.
3. Hoạt động cụm, khối thi đua
- Hoạt động Cụm thi đua IV (Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ, Hóc Môn, Nhà Bè): với vai trò là Cụm trưởng Cụm thi đua IV năm 2013, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh đã xây dựng đầy đủ các văn bản triển khai hoạt động cụm trong năm 2013 như Quy chế tổ chức và hoạt động, Kế hoạch hoạt động, đăng ký giao ước thi đua. Tính đến nay, Ủy ban nhân dân Huyện đã phối với các đơn vị thành viên triển khai đầy đủ các hoạt động trong năm 2013, đảm bảo yêu cầu và tiến độ đề ra, cụ thể như: Hội nghị giao ban quý I, quý II, quý III, Hội nghị giao lưu điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 - 2013; tham gia Hội thi Tiểu phẩm tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013); bên cạnh đó thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ, chuyên đề theo qui định.
- Cụm, khối thi đua trực thuộc Huyện: ngay từ đầu năm 2013, Ủy ban nhân dân Huyện chia 14 cụm, khối thi đua thuộc Huyện, trong đó gồm 03 cụm và 11 khối. Đến tháng 7/2013, do có sự thay đổi về tổ chức Thanh tra xây dựng Huyện theo Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân Huyện có sự điều chỉnh về cụm, khối thi đua, với 13 cụm, khối thi đua, trong đó gồm 3 cụm và 10 khối. Hiện nay, 100% cụm, khối thi đua đã xây dựng Quy chế hoạt động cụm, khối; hầu hết, các cụm trưởng, khối trưởng đều có xây dựng kế hoạch hoạt động năm, có báo cáo về tình hình hoạt động cụm, khối. Trong năm 2013, Ủy ban nhân dân Huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng Nội vụ có văn bản nhắc nhở, đôn đốc hoạt động cụm, khối thi đua, từng bước củng cố hơn hoạt động cụm, khối trên địa bàn Huyện. 
4. Công tác tuyên truyền, nhân điển hình tiên tiến
Ủy ban nhân dân Huyện tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, cụ thể như: xây dựng chuyên trang “Chân dung cuộc sống” trên Bản tin Bình Chánh, với 103 tin, 58 bài viết và 106 hình ảnh minh họa về các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; chuyên mục “Người tốt – Việc tốt” phát thanh hàng tuần trên Đài truyền thanh Huyện, với 3 buổi/ngày trên sóng FM (tần số 103,4 MHz), tiếp sóng 02 buổi/ngày trên Đài truyền thanh xã, thị trấn và 39 trạm phụ. Bên cạnh đó, Trung tâm Văn hóa – Thể dục Thể thao Huyện thực hiện 18 buổi phát thanh tuyên truyền, tổ chức 01 cuộc triển lãm, thực hiện 10 panô, 06 khẩu hiệu và nhiều hình ảnh về thực hiện phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Bình Chánh. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò và ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay, đồng thời tuyên tuyền, phổ biến và nhân rộng nhiều gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh tại địa phương
5. Về công tác khen thưởng
a) Kết quả khen thưởng:
 - Khen thưởng cấp Nhà nước: đề nghị khen thưởng 12 tập thể, cá nhân, trong đó Huân chương Lao động hạng Ba 04 tập thể, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 07 cá nhân và 01 tập thể; hiệp y khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 01 tập thể và Huân chương lao động hạng Nhì 01 tập thể.
- Khen thưởng cấp Thành phố: đề nghị “Cờ thi đua” của Thành phố 15 tập thể, “Tập thể lao động xuất sắc” (Đơn vị Quyết thắng) 67, “Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố” 32, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 44 trường hợp (13 tập thể và 31 cá nhân).
- Khen thưởng cấp Huyện: công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 689 cá nhân (trừ trường hợp ủy quyền công nhận cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế dự phòng Huyện, Bệnh viện huyện Bình Chánh, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích huyện Bình Chánh); công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 663 cá nhân, công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” (Đơn vị tiên tiến) cho 122 tập thể; tặng giấy khen cho 2.063 cá nhân và 1.096 tập thể.
b) Phân tích, đánh giá chất lượng kết quả khen thưởng:
- Kết quả tỷ lệ khen thưởng giữa cán bộ lãnh đạo từ cấp phòng trở lên và người lao động trực tiếp trong khen thưởng thường xuyên, chuyên đề, đột xuất: đối với cán bộ lãnh đạo chiếm tỷ lệ 23,7%; đối với công chức, viên chức, người lao động trực tiếp và nhân dân, học sinh giỏi,…chiếm tỷ lệ 76,3%.
- Kết quả tỷ lệ khen thưởng thường xuyên: chiếm tỷ lệ 33,46% (1.724/5.153) trên tổng số khen thưởng thường xuyên, chuyên đề, đột xuất; trong đó khen thưởng cá nhân chiếm tỷ lệ 86,83% (1.497/1.724), khen thưởng tập thể chiếm tỷ lệ 13,17% (227/1.724) trên tổng số khen thưởng thường xuyên.
- Kết quả tỷ lệ khen thưởng chuyên đề, đột xuất: chiếm tỷ lệ 66,54% (3.429/5.153) trên tổng số khen thưởng thường xuyên, chuyên đề, đột xuất; trong đó khen thưởng cá nhân chiếm tỷ lệ 71,1% (2.438/3.429), khen thưởng tập thể chiếm tỷ lệ 28,9% (991/3.429) trên tổng số khen thưởng chuyên đề, đột xuất.
c) Tình hình giải quyết hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến:
- Về xác nhận thành tích kháng chiến: đề nghị Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố xem xét, xác nhận 03 trường hợp theo yêu cầu (lý do: bổ sung hồ sơ đề nghị hưởng chế độ trợ cấp).
- Về đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến chống Mỹ: xét, đề nghị 02 trường hợp (theo hướng cá biệt).
- Về đề nghị cấp đổi bằng Huân chương, Huy chương kháng chiến 10 trường hợp.
d) Thực hiện Quy trình xét khen thưởng, hồ sơ khen thưởng gắn với cải cách thủ tục hành chính: thực hiện Quy trình xét khen thưởng và thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng theo qui định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ, Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố; đồng thời triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008, với 08 thủ tục hành chính có liên quan đến công tác khen thưởng. 
6. Công tác tổ chức bộ máy thi đua, khen thưởng
- Cơ cấu tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng tại Huyện: tiếp tục kiện toàn Hội đồng, điều chỉnh, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua và Khen thưởng Huyện theo đúng qui định. Hiện tại, Hội đồng Thi đua và Khen thưởng Huyện (kiêm Hội đồng xét sáng kiến) có 22 thành viên, trong đó gồm: 01 Chủ tịch, 04 Phó Chủ tịch và các thành viên; Phòng Nội vụ (Thường trực Hội đồng) có phân công 01 lãnh đạo phòng theo dõi, phụ trách chung công tác thi đua, khen thưởng và bố trí 01 chuyên viên tham mưu công tác khen thưởng.
- Cơ cấu tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc: một số cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đều có thành lập Hội đồng Thi đua và Khen thưởng; 100% cơ quan, đơn vị có bố trí 01 cán bộ kiêm nhiệm công tác thi đua, khen thưởng.
7. Công tác kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng
Trong năm 2013, Ủy ban nhân dân Huyện chưa tiếp nhận hoặc giải quyết trường hợp đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng. Tuy nhiên, một số người dân trên địa bàn huyện có phản ánh việc đề nghị cấp đổi, cấp lại bằng Huân chương, Huy chương kháng chiến chưa được giải quyết; việc này, Thường trực Hội đồng Thi đua – khen thưởng Huyện (Phòng Nội vụ) đã chủ động, phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng kiểm tra, rà soát, đề nghị người dân bổ sung, hoàn tất lại hồ sơ cấp đổi, cấp lại theo qui định.  
8. Công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng
Ủy ban nhân dân Huyện tiếp tục triển khai nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 bằng văn bản hướng dẫn; đồng thời, khảo sát nhu cầu đăng ký tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn để tiếp tục bồi dưỡng, tập huấn trong thời gian tới.
9. Sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng
Thực hiện việc trích và sử dụng kinh phí khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính. Hiện nay, Quỹ thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân Huyện chủ yếu được sử dụng tập trung chi cho khen thưởng như: tiền thưởng, in ấn các loại giấy chứng nhận, giấy khen, khung khen; chưa thực hiện chi cho công tác tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua, do nguồn kinh phí còn hạn chế. Tính đến nay, tổng số tiền chi cho công tác khen thưởng là 2 tỷ 3 triệu đồng (kể cả cấp bổ sung kinh phí cho Quỹ thi đua khen thưởng năm 2013). 
10. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin
Chủ yếu thông qua phần mềm hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ khen thưởng; chưa có phần mềm quản lý công tác thi đua, khen thưởng, chủ yếu thực hiện việc quản lý công tác thi đua, khen thưởng bằng hồ sơ, có danh mục lưu Quyết định khen thưởng, đồng thời cập nhật, quản lý dữ liệu kết quả khen thưởng bằng chương trình máy tính.
11. Các mặt công tác khác
- Về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo: thực hiện đầy đủ báo cáo định kỳ hàng quý, 06 tháng, năm theo qui định, đồng thời thực hiện kịp thời các báo cáo chuyên đề theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân dân, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng và Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố.
- Về thực hiện quản lý, cấp phát hiện vật khen thưởng: thực hiện đầy đủ, kịp thời đối với các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

 


Số lượt người xem: 1582Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE