Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Công tác tổ chức và đào tạoThứ 2, Ngày 06/08/2018, 22:20

Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh năm 2018

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNVngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
Căn cứ Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2015 về sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
Căn cứ Kế hoạch số 116/KH-BQLĐTXDCT ngày 11 tháng 01 năm 2018 của Ban Quản lý Đầu tư Xây Dựng công trình huyện Bình Chánh về tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018;
Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình huyện Bình Chánh thông báo kết quả trúng tuyển viên chức Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh năm 2018(đính kèm danh sách).

  Sau khi có kết quả thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển bảo đảm chính xác theo quy định của pháp luật(Theo Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2015 về sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức)Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình huyện Bình Chánh sẽ liên hệ với người trúng tuyển viên chức để ký hợp đồng làm việc./.


Số lượt người xem: 353Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE