Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bình ChánhThứ 5, Ngày 21/11/2019, 18:05

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh tổ chức phiên họp Thường trực tháng 11 năm 2019

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh đã tổ chức Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện tháng 11 năm 2019. Nội dung Phiên họp gồm có:
Ông Nguyễn Văn Phụng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện chủ trì Phiên họp. Tham dự có Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện, Thường trực Ủy ban nhân dân Huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện, Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Thanh tra Huyện, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh.
 
Ông Nguyễn Văn Phụng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bình Chánh phát biểu kết luận
Ông Nguyễn Văn Phụng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện kết luận phiên họp, đề nghị về công tác giải quyết, trả lời áo cáo thống kê, phân loại cụ thể từng loại đơn, trong đó đơn còn hạn, đơn tồn trễ hạn và xác định rõ cơ quan nào đang thụ lý tham mưu, nguyên nhân, giải pháp, thời gian thực hiện cụ thể; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khi tiếp nhận đơn vào phải sớm có thông tin cho người dân được biết để hạn chế bức xúc trong nhân dân; Tiếp tục chỉ đạo nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác tham mưu giải quyết đơn của công dân; Bố trí, phân công nhiệm vụ phải đồng thời gắn với việc thường xuyên kiểm tra đánh giá để đưa vào phê bình, kiểm điểm đối với những tập thể, cá nhân còn hạn chế, tham mưu giải quyết đơn thư của công dân không hiệu quả; Quán triệt cán bộ, công chức tham mưu trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư nói riêng và các lĩnh vực khác nói chung, cần phải nghiên cứu kỹ hồ sơ, nghiên cứu kỹ về quy định pháp luật và các chế độ, chính sách theo quy định để áp dụng thực hiện, nhằm hạn chế việc người dân gửi đơn khiếu nại mà trong đó nội dung khiếu nại là đúng; Chỉ đạoThanh tra Huyện kiểm tra, đánh giá, tham mưu cho Ủy ban nhân dân Huyện về công tác quản lý nhà nước tại địa phương theo lĩnh vực phụ trách, về tinh thần, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu giải quyết đơn của công dân; Tìm hiểu, trao đổi, học tập các quận, huyện khác trong Thành phố để có phương pháp làm việc phù hợp, hiệu quả, cũng như nguyên nhân số lượng đơn thư các các quận, huyện bạn nhận ít hơn huyện Bình Chánh, từ đó có giải pháp phù hợp tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện trong công tác xử lý, giải quyết đơn của công dân hiệu quả hơn.
Về tiến Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh kiểm tra, giám sát các đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các Dự án; Kiểm tra thực tế hiện trường về tiến độ thi công, kiểm tra chất lượng công trình, việc sử dụng nguyên vật liệu, thi công đảm bảo theo thiết kế được duyệt… nhằm đảm bảo chất lượng công trình để đưa vào sử dụng, phục vụ nhân dân được tốt. 
Về Công tác chuẩn bị kỳ họp thứ mười ba Hội đồng nhân dân Huyện, đề nghị các đơn vị chuẩn bị các nội dung báo cáo, tờ trình, chương trình kỳ họp đảm bảo theo quy định.
Ngọc Mai
 
 
 
 

 


Số lượt người xem: 368Bản in Quay lại

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    Xem theo ngày:

    Thông tin quy hoạch

    LIÊN KẾT WEBSITE