Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Dẫn hướng Lên
Đăng nhập

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
6
3
5
8
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
4
7
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Phát triển giao thông xanh Thành phố Hồ Chí Minh" tại quận 1, 2, 5, 6, 8, Bình Tân và huyện Bình Chánh của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình giao thông (22/10)
  - Tham khảo chi tiết:  Quyết định số 328/QĐ-STNMT-CCBVMT ngày 20/04/2020 của Sở Tài Nguyên Môi Trường - TPHCM   và các Báo cáo ĐTM - ASIS 2020   và Khung chính sách tái định cư 
Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật Chủ đề: "Công dân Bình Chánh và pháp luật" năm 2020 (21/10)
Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-HĐPH ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Bình Chánh về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật Chủ đề: "Công dân Bình Chánh và pháp luật" năm 2020.
Triển khai hệ thống kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế qua Cổng eTax (20/10)
Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 1557/QĐ-TCT ngày 2/10/2020 về việc thiết lập Hệ thống kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế qua hệ thống eTax
Tuần thứ 43 (19/10)
Từ ngày 19/10 đến ngày 24/10
Nhiệm vụ của doanh nhân, doanh nghiệp: “Xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng, thịnh vượng” (16/10)
Trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, mỗi giai tầng xã hội ở Việt Nam đều có vai trò, nhiệm vụ riêng. Trong đó, giới doanh nhân, doanh nghiệp có nhiệm vụ hoạt động để “xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng” cho quốc gia. Đây vừa là nhận định, vừa là tư tưởng chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám thành công và nước V...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp

    Bản đồ huyện

    LIÊN KẾT WEBSITE