Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Hoạt động Đảng - Đoàn thểThứ 2, Ngày 24/08/2020, 13:15

Đảng bộ Chi cục Thuế

Đảng bộ tiêu biểu, xuất sắc 5 năm liền
Trong những năm qua, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, Đảng bộ Chi cục Thuế huyện Bình Chánh đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ thu thuế nhà nước; thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng các đoàn thể, Quy chế dân chủ cơ sở, phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, công tác đền ơn đáp nghĩa và công tác xã hội khác.
Xây dựng Đảng là then chốt
Đảng bộ Chi cục Thuế huyện hiện có 72 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ trực thuộc. Đồng chí Phạm Ngọc Lộc - Bí thư Đảng ủy, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế huyện chia sẻ: Bài học kinh nghiệm mà Đảng bộ rút ra của từ nhiều năm qua là phải làm tốt công tác xây dựng Đảng cả về tư tưởng, tổ chức và kiểm tra, giám sát. Khi tổ chức Đảng mạnh thì nội bộ đơn vị sẽ đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm; phát huy tính dân chủ, tinh thần sáng tạo, phong trào thi đua sẽ là nhân tố quyết định để đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Nhờ đó, trong 5 năm qua, chất lượng đảng viên hằng năm của đơn vị được nâng cao. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%; kết nạp 38/30 đảng viên mới, vượt 26,6% chỉ tiêu.
 
Cán bộ Chi cục Thuế huyện tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp
Xác định “Con người là nhân tố quan trọng nhất, quyết định đến hoàn thành nhiệm vụ chính trị”, Đảng ủy Chi cục Thuế huyện chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, cải tiến lề lối, phong cách làm việc của đảng viên, công chức, người lao động thực hiện tiêu chí đạo đức của đảng viên, của cán bộ, công chức ngành Thuế; quan tâm lãnh đạo công tác bố trí, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ; đồng thời gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng và tự đào tạo. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, đơn vị đã tiến hành điều động, bổ nhiệm 52 công chức là cán bộ quản lý đảm đương tốt nhiệm vụ được giao.
Thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ
5 năm qua, Đảng bộ Chi cục Thuế huyện luôn xác định mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”, hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, hướng vào thực hiện Chiến lược cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế đến năm 2020. Nổi bật là hiện nay đã có 97,32% doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng Internet. Mỗi năm, Chi cục Thuế huyện tổ chức gặp gỡ, đối thoại từ một đến hai lần với người nộp thuế; mỗi tuần lãnh đạo Chi cục Thuế huyện thực hiện trực tiếp công dân theo quy định, thường xuyên tiếp xúc, làm việc với người nộp thuế, người nợ thuế để ghi nhận khó khăn và đôn đốc nộp ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó, Chi cục Thuế huyện quan tâm nâng cao chất lượng tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế kê khai thuế, nộp thuế; quản lý chặt chẽ số liệu quản lý thuế; kiểm tra thuế; quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, tăng thu ngân sách nhà nước. Đề xuất xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả việc quản lý thuế trước bạ nhà đất, xe bằng chương trình ứng dụng tin học. Kết quả, năm 2015 thu ngân sách nhà nước là 1.174.495/796.000 triệu đồng, đạt 147,6% dự toán, tăng 27,8% so với năm 2014. Đến năm 2019 thu ngân sách nhà nước là 2.200.021/2.190.000 triệu đồng, đạt 100,5% dự toán, tăng 12,6% so với năm 2018.
Phát huy văn hóa đơn vị và trách nhiệm xã hội
Đến nay, Chi cục Thuế huyện tiếp tục xây dựng và ban hành quy tắc ứng xử văn hóa, quy định chuẩn mực đạo đức đã làm sâu sắc hơn các tiêu chuẩn đơn vị công sở và Quy tắc ứng xử văn hóa tại Chi cục Thuế huyện. Nhờ đó đã nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, người lao động về lòng yêu nghề, lòng tự hào đối với ngành thuế. Cùng với việc đẩy mạnh phong trào thi đua tại đơn vị, Đảng ủy và lãnh đạo chuyên môn, các đoàn thể phát động kêu gọi cán bộ, công chức, người lao động tích cực tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và hỗ trợ giúp đỡ xã hội theo hướng bền vững, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
Đồng chí Phạm Ngọc Lộc - Bí thư Đảng ủy, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế huyện khẳng định: Sự đoàn kết, thống nhất và ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên là yếu tố quan trọng nhất để Đảng bộ Chi cục Thuế huyện lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua. Đó chính là nền tảng và động lực để Chi cục Thuế huyện Bình Chánh hoàn thành xuất sắc việc thu ngân sách Nhà nước trong 5 năm liên tục, được Cục Thuế TPHCM công nhận là Tập thể Lao động xuất sắc.
Bài, ảnh: Ánh Minh
 
 
 

Số lượt người xem: 49Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE