Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Trật tự, an toàn xã hộiThứ 7, Ngày 22/12/2018, 08:25

Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng lực lượng vũ trang huyện Bình Chánh vững mạnh toàn diện

Cách đây 74 năm, ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân-tiền thân Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam được thành lập theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày đó hàng năm trở thành ngày truyền thống của QĐND Việt Nam và cũng là ngày Hội Quốc phòng toàn dân (QPTD) từ năm 1989. Đó là sự kiện chính trị mang nhiều ý nghĩa lịch sử của Đảng, dân tộc và QĐND Việt Nam.
 
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Chánh huấn luyện Đại đội súng máy Phòng không 37mm năm 2018
Những ngày này, hòa trong niềm phấn khởi chung của quân và dân cả nước, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong Lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Bình Chánh, trong sâu thẳm lòng mình trào dâng cảm xúc khôn tả về những năm tháng hào hùng, oanh liệt, xen lẫn niềm kiêu hãnh, tự hào. Ra đời trong thời điểm đầy gian khó của cách mạng, trong đấu tranh sống còn của dân tộc, được Đảng và Bác Hồ trực tiếp tổ chức, lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện quân đội ta từ những tổ chức vũ trang, trang thiết bị hết sức thô sơ trong những ngày đầu thành lập đã phát triển không ngừng, ngày càng trở thành một quân đội lớn mạnh với đủ thành phần quân chủng, binh chủng, trang bị ngày càng hiện đại. QĐND Việt Nam được tổ chưc, xây dựng theo đường lối Quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân và quan điểm xây dựng LLVT nhân dân và nguyên lý xây dựng quân đội kiểu mới của Đảng-nguyên lý xây dựng quân đội cách mạng, mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc. Quá trình trưởng thành, phát triển của quân đội ta là quá trình kết hợp vừa xây dựng vừa chiến đấu. Trong quá trình phát triển đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân đội ta đã vượt qua muôn vàn hy sinh, thử thách, sát cánh chiến đấu cùng nhân dân cả nước lập nên những kỳ tích vẻ vang.
Phát huy truyền thống vẻ vang đó, trong năm 2018 Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện chủ động đánh giá, dự báo, xử lý đúng đắn các tình hình, không để bị động, bất ngờ. Kế thừa truyền thống cách mạng vẻ vang của quân và dân huyện Bình Chánh; trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và bảo vệ Thành phố; Ban CHQS huyện đã vượt lên khó khăn, thử thách, đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động đổi mới, tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đáp ứng với yêu cầu cao cả trước mắt và những năm tiếp theo, nhiều nội dung được đánh giá cao như: việc xây dựng khu vực phòng thủ có ý nghĩa và tầm quan trọng hết sức to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thường xuyên củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng xây dựng Nghị quyết, chất lượng hoạt động của Đảng bộ Quân sự huyện và Chi bộ Quân sự xã, thị trấn, cấp ủy các tổ chức Đảng trong lực lượng Dân quân tự vệ, qua đó nâng cao chất lượng cả hệ thống chính trị của huyện. Đồng thời củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ mặt trận, đoàn thể từng bước đáp ứng yêu cầu chung trong xây dựng địa phương góp phần nâng cao nang lực làm tham mưu và hoàn thiện cơ chế giữa các lực lượng trong xây dựng khu vực phòng thủ góp phần quan trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố ngày càng vững chắc, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện còn phối hợp với cấp ủy và chính quyền địa phương quan tâm, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong xây dựng lực lượng dự bị động viên, cải thiện cơ cấu và nâng cao chất lượng toàn diện lực lượng dự bị động viên; lực lượng Dân quân tự vệ theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp, chất lượng”, nâng cao trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ quân sự Ban CHQS xã, thị trấn và cơ quan, tổ chức,… bảo đảm số lượng, chất lượng khi được huy động làm nhiệm vụ.
Đổi mới, nâng cao chất lượng và hoàn thành 100% kế hoạch huấn luyện, diễn tập tác chiến, diễn tập phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn khu vực phòng thủ cấp huyện. Chất lượng huấn luyện ngày càng được nâng lên, sát với thực tế chiến đấu địa bàn và sự phát triển của tình hình. Ban CHQS huyện Bình Chánh ngày càng chính quy, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương có nhiều tiến bộ vững chắc. Tham gia các hội thi, hội thao do Bộ Tư lệnh Thành phố tổ chức hầu hết đạt thành tích cao.
 Bài, ảnh: Khải Trí

Số lượt người xem: 85Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE