Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Dẫn hướng Lên
Đăng nhập

  

 Cơ quan trực thuộc
 
   I. CƠ QUAN NỘI CHÍNH
 
1. Công an
2. Ban Chỉ huy Quân sự
3. Chi cục Thi hành án Dân sự
4. Toà án nhân dân
5. Viện Kiểm sát nhân dân
 
  II. CƠ QUAN THUỘC NGÀNH DỌC 
 
1.  Kho bạc Nhà nước Bình Chánh
 
2.  Chi Cục thuế
 
3.  Chi Cục Thống kê
 
4.  Đội Quản lý Thị trường
 
5.  Trạm Khuyến nông Bình Chánh – Bình Tân
 
6.  Trạm Thú y
 
7.  Trạm Bảo vệ thực vật
 
8.  Bảo hiểm Xã hội
 
9.  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – CN Bình Chánh
 
10. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội – CN Bình Chánh
 
11. Bưu điện Bình Chánh
 
12. Công ty Điện lực Bình Chánh
 
 
   III. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
 
 1. Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image Map