Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Dẫn hướng Lên
Đăng nhập
 

 Lạc Việt - SilverlightDeepZoom

 
 

 Lạc Việt - CMS - HtmlEditor ‭[2]‬

 

  

 Thông tin tổ chức hành chính Huyện Bình Chánh
Image Map

 

1. THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Trụ sở:  349 đường Tân Túc, Thị trấn Tân Túc


ĐT: 37.602.129 - 37602.141 - 37.602.490 – 37.602.136,  FAX:  37.602.246


Email:  binhchanh@tphcm.gov.vn


Họ và tên

Chức vụ 

1. Trần Phú Lữ

 

Chủ tịch

 


 

2. Nguyễn Văn Hồng

 

Phó Chủ tịch

 


 

3. Nguyễn Văn Tài

 

Phó Chủ tịch4. Phan Thị Cẩm Nhung​


  

Phó Chủ tịch

 


 

  

      2. CƠ QUAN CHUYÊN MÔN

 

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

 

 

2.  Phòng Nội vụ

 

 

3.  Phòng Y tế

 

 

4.  Thanh tra

 

 

5.  Phòng Tư pháp

 

 

6.  Phòng Quản lý đô thị

 

 

7.  Phòng Tài chính-Kế hoạch

 

 

8.  Phòng Kinh tế

 

 

9.   Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội

 

 

10. Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

11. Phòng Văn hóa và Thông tin

 

 

12. Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

 

 

 1.  Trung tâm Văn hóa-Thể dục thể thao

 

 2.  Trung tâm Y tế dự phòng

 

 3.  Trung tâm Dạy nghề

 

 4.  Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng

 

 5.  Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình

 

 6.  Thanh tra Xây dựng

 

 7.  Bệnh viện huyện Bình Chánh

 

 8.  Ban Quản lý chợ Bình Chánh

 

 9.  Ban Quản lý chợ  Cầu Xáng

 

 10.Công viên Văn hóa Láng Le

 

 11.Đài Truyền thanh

 

 12.Trung tâm Hoa kiểng và Dịch vụ Nông nghiệp