Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Dẫn hướng Lên
Đăng nhập

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Tra cứu số điện thoại 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Loại:  
Tổng số: 154  
Trường học
MN Thủy Tiên 7581072 - c0thuytien.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn
MN Hướng Dương 8757123 - c0huongduong.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn
MN Phong Lan 7790196 - c0phonglan.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn
MN Hoa Hồng 8758602 - c0hoahong.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn
MN Hoa Mai 8758406 - c0hoamai.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn
Khẩn cấp
Công an cứu nạn 113
Cứu hỏa, cứu nạn, cứu hộ và phòng cháy chữa cháy 114
Cấp cứu y tế 115
Cơ quan chuyên môn
Văn phòng UBND Huyện 37.602.129 - 37.602.490 - 37.602.136 - 37602.136 - FAX 37.602.246 (binhchanh@tphcm.gov.vn)
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 37.602.635, FAX: 37.602.635 (ldtbxh.binhchanh@tphcm.gov.vn)
Phòng Nội vụ 37.602.144, FAX: 37.602.634 ( noivu.binhchanh@tphcm.gov.vn)
Phòng Y tế 37.602.920, FAX: 37.602.920
Thanh tra 37.602.135, FAX : 37.602.135 ( thanhtra.binhchanh@tphcm.gov.vn)
Phòng Tư pháp 37.602.183, FAX: 37.604.577 (tuphap.binhchanh@tphcm.gov.vn)
Phòng Quản lý đô thị 37.602.139, FAX: 37.602.574 (qldt.binhchanh@tphcm.gov.vn)
Phòng Kinh tế 37.602.130, FAX: 37.602.482 (kinhte.binhchanh@tphcm.gov.vn)
Phòng Tài chính - Kế hoạch 37.602.150, FAX: 37.602.577 (tckh.binhchanh@tphcm.gov.vn)
Phòng Giáo dục và Đào tạo 37.602.208, FAX: 37.602.208 (pgdbinhchanh@moet.edu.vn)
Phòng Văn hóa và Thông tin 37.602.142, FAX: 37.602.142 (vhtt.binhchanh@tphcm.gov.vn)
Phòng Tài nguyên và Môi trường 37.602.484, FAX: 37.602.484, Email: tnmt.binhchanh@tphcm.gov.vn)
1
2 3 4 5 6 7 8
Trang tiếp theo Trang cuối

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE