Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Giới thiệu > Thông tin giới thiệu > Posts
Di tích lịch sử văn hóaThứ 7, Ngày 01/09/2012, 18:20

Bình Chánh trong những ngày cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

    Ngày 9-3-1945, phát xít Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm Đông Dương. Nhận định điều kiện tổng khởi nghĩa đã chín muồi, Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng ta họp ở Tân Trào từ ngày 13-8 đến ngày 15-8-1945 đi đến thống nhất phải kịp thời hành động, không bỏ lỡ cơ hội, khẩn trương đánh chiếm ngay những nơi chắc chắn, không kể thành phố hay thôn quê, thành lập Ủy ban nhân dân ở những nơi làm chủ.

23 giờ đêm 13-8-1945, Ủy ban Khởi nghĩa ra lệnh tổng khởi nghĩa kêu gọi toàn dân đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Tiếp đó, ngày 16-8-1945, Đại hội Quốc dân tại Tân Trào đã thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh, quyết định quốc kỳ nền đỏ sao vàng, quốc ca và bầu ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Trung ương, tức Chính phủ lâm thời do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn thể đồng bào ta hãy đứng dậy đem sức ta mà giải phóng cho ta”.
Đình Tân Túc-Nơi Xứ ủy Nam Kỳ qua lại hoạt động trong những ngày Cách mạng tháng 8-1945.
Ở Trung Quận (có một phần huyện Bình Chánh ngày nay), hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 17-8-1945, Xứ ủy Nam Kỳ triệu tập Hội nghị mở rộng tại nhà ông Bảy Thọ, ấp Phục Đước, làng Tân Nhựt, Trung Quận-Chợ Lớn. Hội nghị bàn và quyết định ngày giờ khởi nghĩa, chỉ định Ủy ban nhân dân lâm thời. Chiều 18-8-1945, hội nghị thống nhất mấy điều sau:
- Canh xem Hà Nội làm gì, nếu Hà Nội khởi nghĩa thì Sài Gòn khởi nghĩa.
- Giữ vững và tăng cường tổ chức, sẵn sàng khởi nghĩa, không được lơi lỏng.
- Trong khi chờ đợi, đưa Đảng Cộng sản và Việt Minh ra hoạt động công khai ở Sài Gòn.
- Khi được tin Hà Nội khởi nghĩa thì hội nghị sẽ tiếp tục họp để quyết định giờ khởi nghĩa ở Sài Gòn và Lục tỉnh.
Ngày 20-8-1945, Xứ ủy Nam Kỳ được tin Hà Nội đã khởi nghĩa và khởi nghĩa thành công tốt đẹp. Ngày 23-8-1945, Xứ ủy Nam Kỳ tổ chức hội nghị, nhanh chóng ra quyết định tối 24-8-1845 bắt đầu khởi nghĩa ở Sài Gòn và Lục tỉnh.
Sáng ngày 25-8-1945, nhân dân Trung Quận, Đức Hòa, Cần Giuộc, Cần Đước hàng ngũ chỉnh tề, rần rần kéo về Sài Gòn hô vang khẩu hiệu “Việt Nam độc lập muôn năm”, cờ đỏ, sao vàng, cờ búa liềm trong tay với khúc hát “Lên đàng”.
Trưa ngày 25-5-1945, ta cướp chính quyền Tòa bố chánh Chợ Lớn. Các làng Trung Quận nhiều nơi đã cướp chính quyền đêm 24-8-1945 như Tân Kiên và thành lập ngay Ủy ban nhân dân. Làng Tân Tạo, lực lượng cách mạng khá mạnh. Ngày 25-8-1945, tham gia cuộc biểu tình ở Sài Gòn, đoàn Tân Tạo đông đến hơn 1.000 người. Đến trưa ngày 25-8-1945, tất cả các làng ở Trung Quận đều có chính quyền cách mạng.
Như vậy, chỉ trong 10 ngày, từ ngày 19-8 đến ngày 28-8-1945, ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn và hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước, nhân dân nổi dậy giành chính quyền từ tay Nhật và bọn bù nhìn tay sai.
Ngày 2-9-1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra mắt quốc dân tại Quảng trường Ba Đình-Hà Nội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Cũng trong ngày này, nhân dân Trung Quận-Chợ Lớn có mặt trong cuộc biểu tình hơn 1 triệu người ở Sài Gòn để nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản tuyên ngôn Độc lập, nhưng vì lý do kỹ thuật hôm đó tiếng nói của Bác Hồ không đến được đồng bào Sài Gòn và Nam Bộ.
Ngay sau ngày độc lập, trước dã tâm của thực dân Pháp muốn cướp nước ta một lần nữa, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước một lòng tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ gian khổ. Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử vào ngày 7-5-1954 đã đem lại độc lập cho đất nước, đưa miền Bắc lên chủ nghĩa xã hội, nhưng miền Nam vẫn tiếp tục kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược và đã giành thắng lợi vào ngày 30-4-1975.
Sau 37 năm hòa bình, thống nhất, Đảng ta luôn kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo đất nước đạt nhiều thành tựu to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bình Chánh là một huyện ngoại thành đang trên đường phát triển theo hướng công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ, nông nghiệp, luôn giữ vững tốc độ phát triển kinh tế cao. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm, giá trị tổng sản lượng công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 2.697 tỷ đồng, tăng 19,8%; tổng doanh thu thương mại-dịch vụ đạt hơn 3.952 tỷ đồng, tăng 21,6%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 192 triệu USD, tăng 20,8% so cùng kỳ. Các chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, chương trình tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng và môi trường trên địa bàn huyện đã phát huy hiệu quả, làm thay đổi bộ mặt mới ở nông thôn, không ngường nâng cao đời sống vật chất, tinh thầnn cho nhân dân.
Kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2012) và Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2012), phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất của cha ông, nhân dân huyện Bình Chánh quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ra sức phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012, đặc biệt hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2012 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa X là 1.000 tỷ đồng, góp phần cùng thành phố và cả nước hoàn thành mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
                                                TRẦN HƯNG LONG
 
 
 

 


Số lượt người xem: 355 Bản in Quay lại
 

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
  Xem theo ngày:
   

   Posts

   

  Thông tin quy hoạch

  LIÊN KẾT WEBSITE