Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Dẫn hướng Lên
Đăng nhập
Tra cứu hồ sơ một cửa

TRA CỨU HỒ SƠ MỘT CỬA

Số biên nhận:Hướng dẫn sử dụng
LIÊN KẾT WEBSITE
VĂN BẢN PHÁP QUY 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Cơ_quan_ban_hành:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 246  
Trích yếu
Tệp đính kèm
Về thu hồi, hủy bỏ các Thông báo thu hồi đất số 1467/TB-UBND và số 1468/TB-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Huyện
tải pdf về
Về thu hồi đất do ông Nguyễn Thành Tâm sử dụng tại xã Qui Đức để thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm văn hóa gắn liền khu tưởng niệm Hốc Hưu tại xã Qui Đức, huyện Bình Chánh
tải pdf về
tải pdf về
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh
tải pdf về
Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
tải pdf về
Về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 9027/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Huyện (thu hồi đất Nguyễn Thị phương Tần dự án khu B Bình Lợi)
tải pdf về
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 44/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 292/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và Thông tư số 296/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo thẩm quyền quy định
tải pdf về
Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước có hiệu lực thi hành
tải pdf về
Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn huyện Bình Chánh giai đoạn 2019 - 2020
tải pdf về
Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri là Hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2019
tải pdf về
v/v triển khai, phổ biến Quyết định số 216/QĐ-BXD ngày 28 tháng 3 năm 2019; Quyết định số 456/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Bộ Xây dựng
tải pdf về
Về việc công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Huyện năm 2019
tải pdf về
Về công khai tình hình thực hiện ngân sách huyện Bình Chánh 6 tháng đầu năm 2019
tải pdf về
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết nhóm thủ tục hành chính theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố và nhóm quy trình liên thông giữa sở, ban, ngành với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố (đợt 1)
tải pdf về
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh
tải pdf về
Tuyển dụng công chức cấp huyện năm 2019 trên địa bàn huyện Bình Chánh (10h30 29/7/2019)
tải pdf về
Về tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân Huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
tải pdf về
Phê duyệt lộ trình, cự ly bình quân thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Bình Chánh, giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 23 tháng 8 năm 2018
tải pdf về
Về phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Bình Chánh năm 2018
tải pdf về
NGHỊ QUYẾT Thành lập Đoàn giám sát “Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Bình Chánh trong năm 2019”
tải pdf về
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
VĂN BẢN MỚI