Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Dẫn hướng Lên
Đăng nhập
Tra cứu hồ sơ một cửa

TRA CỨU HỒ SƠ MỘT CỬA

Số biên nhận:



Hướng dẫn sử dụng
LIÊN KẾT WEBSITE
Văn bản chỉ đạo điều hành 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Loại_văn_bản:  
Tổng số: 168  
Số_ký_hiệuTrích_yếuNgày ban hànhTệp đính kèm
313/KH-UBND 06/10/2019
tải pdf về
13/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 25/09/2019
tải pdf về
3946/UBND Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp 24/09/2019
tải pdf về
7827/QĐ-UBND Về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 9027/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Huyện (thu hồi đất Nguyễn Thị phương Tần dự án khu B Bình Lợi) 16/09/2019
tải pdf về
3608/UBND V/v triển khai thực hiện Thông tư số 44/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 292/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và Thông tư số 296/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo thẩm quyền quy định 05/09/2019
tải pdf về
3482/UBND Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước có hiệu lực thi hành 30/08/2019
tải pdf về
277/KH-UBND Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn huyện Bình Chánh giai đoạn 2019 - 2020 29/08/2019
tải pdf về
781/KH-HĐND Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri là Hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2019 19/08/2019
tải pdf về
3164/UBND v/v triển khai, phổ biến Quyết định số 216/QĐ-BXD ngày 28 tháng 3 năm 2019; Quyết định số 456/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Bộ Xây dựng 09/08/2019
tải pdf về
6661/QĐ-UBND Về việc công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Huyện năm 2019 31/07/2019
tải pdf về
6650/QĐ-UBND Về công khai tình hình thực hiện ngân sách huyện Bình Chánh 6 tháng đầu năm 2019 30/07/2019
tải pdf về
2714/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết nhóm thủ tục hành chính theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố và nhóm quy trình liên thông giữa sở, ban, ngành với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố (đợt 1) 29/07/2019
tải pdf về
11/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 26/07/2019
tải pdf về
1536/TB-UBND Tuyển dụng công chức cấp huyện năm 2019 trên địa bàn huyện Bình Chánh (10h30 29/7/2019) 22/07/2019
tải pdf về
759/HĐND Về tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân Huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 17/07/2019
tải pdf về
6285/QĐ-UBND Phê duyệt lộ trình, cự ly bình quân thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Bình Chánh, giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 23 tháng 8 năm 2018 17/07/2019
tải pdf về
130/NQ-HĐND Về phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Bình Chánh năm 2018 16/07/2019
tải pdf về
137/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Thành lập Đoàn giám sát “Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Bình Chánh trong năm 2019” 16/07/2019
tải pdf về
138/NQ-HĐND Về thông qua các nội dung trình tại kỳ họp thứ mười hai 16/07/2019
tải pdf về
135/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về chương trình hoạt động giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh 16/07/2019
tải pdf về
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
VĂN BẢN MỚI