Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Dẫn hướng Lên
Đăng nhập
Tra cứu hồ sơ một cửa

TRA CỨU HỒ SƠ MỘT CỬA

Số biên nhận:Hướng dẫn sử dụng
LIÊN KẾT WEBSITE
Văn bản chỉ đạo điều hành 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Loại_văn_bản:  
Tổng số: 89  
Số_ký_hiệuTrích_yếuNgày ban hànhTệp đính kèm
1800/TB-UBND Về thu hồi, hủy bỏ các Thông báo thu hồi đất số 1467/TB-UBND và số 1468/TB-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Huyện 18/10/2019
tải pdf về
8351/QĐ-UBND Về thu hồi đất do ông Nguyễn Thành Tâm sử dụng tại xã Qui Đức để thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm văn hóa gắn liền khu tưởng niệm Hốc Hưu tại xã Qui Đức, huyện Bình Chánh 14/10/2019
tải pdf về
13/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 25/09/2019
tải pdf về
7827/QĐ-UBND Về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 9027/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Huyện (thu hồi đất Nguyễn Thị phương Tần dự án khu B Bình Lợi) 16/09/2019
tải pdf về
6661/QĐ-UBND Về việc công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Huyện năm 2019 31/07/2019
tải pdf về
6650/QĐ-UBND Về công khai tình hình thực hiện ngân sách huyện Bình Chánh 6 tháng đầu năm 2019 30/07/2019
tải pdf về
2714/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết nhóm thủ tục hành chính theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố và nhóm quy trình liên thông giữa sở, ban, ngành với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố (đợt 1) 29/07/2019
tải pdf về
11/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 26/07/2019
tải pdf về
6285/QĐ-UBND Phê duyệt lộ trình, cự ly bình quân thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Bình Chánh, giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 23 tháng 8 năm 2018 17/07/2019
tải pdf về
10/2019/QĐ-UBND Bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 17/06/2019
tải pdf về
9/2019/QĐ-UBND Bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 14/06/2019
tải pdf về
2123/UBND Về việc hướng dẫn người sử dụng lao động là Chủ Trường, Chủ Nhóm lớp ngoài công lập có thuê mướn, sử dụng lao động ký kết thỏa ước lao động tập thể 07/06/2019
tải pdf về
8/2019/QĐ-UBND Bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 06/06/2019
tải pdf về
5/2019/QĐ-UBND Bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 04/06/2019
tải pdf về
7/2019/QĐ-UBND Bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Huyện thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 04/06/2019
tải pdf về
6/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 04/06/2019
tải pdf về
4/2019/QĐ-UBND Bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 31/05/2019
tải pdf về
3/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 31/05/2019
tải pdf về
3/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 31/05/2019
tải pdf về
4/2019/QĐ-UBND Bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 31/05/2019
tải pdf về
1
2 3 4 5
Trang tiếp theo Trang cuối
VĂN BẢN MỚI