Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Dẫn hướng Lên
Đăng nhập
Tra cứu hồ sơ một cửa

TRA CỨU HỒ SƠ MỘT CỬA

Số biên nhận:Hướng dẫn sử dụng
LIÊN KẾT WEBSITE
Văn bản chỉ đạo điều hành 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Loại_văn_bản:  
Tổng số: 80  
Số_ký_hiệuTrích_yếuNgày ban hànhTệp đính kèm
10/2019/QĐ-UBND Bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 17/06/2019
tải pdf về
9/2019/QĐ-UBND Bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 14/06/2019
tải pdf về
2123/UBND Về việc hướng dẫn người sử dụng lao động là Chủ Trường, Chủ Nhóm lớp ngoài công lập có thuê mướn, sử dụng lao động ký kết thỏa ước lao động tập thể 07/06/2019
tải pdf về
8/2019/QĐ-UBND Bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 06/06/2019
tải pdf về
5/2019/QĐ-UBND Bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 04/06/2019
tải pdf về
7/2019/QĐ-UBND Bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Huyện thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 04/06/2019
tải pdf về
6/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 04/06/2019
tải pdf về
4/2019/QĐ-UBND Bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 31/05/2019
tải pdf về
3/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 31/05/2019
tải pdf về
3/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 31/05/2019
tải pdf về
4/2019/QĐ-UBND Bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 31/05/2019
tải pdf về
04/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 09/03/2019
tải pdf về
1520/QĐ-UBND Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 25/01/2019
tải pdf về
1436/QĐ-UBND Về công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Bình Chánh 23/01/2019
tải pdf về
1435/QĐ-UBND Về công khai tình hình thực hiện ngân sách huyện Bình Chánh năm 2018 23/01/2019
tải pdf về
11634/QĐ-UBND Về công khai số liệu dự toán ngân sách huyện Bình Chánh và phân bổ ngân sách cấp Huyện năm 2019 trình Hội đồng nhân dân Huyện 17/12/2018
tải pdf về
18/QĐ-HĐND Kế hoạch Giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính về cấp giấy phép xây dựng, giải quyết hồ sơ đăng ký sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh trong năm 2018 09/11/2018
tải pdf về
9230/QĐ-UBND Về công khai tình hình thực hiện ngân sách huyện Bình Chánh 9 tháng năm 2018 26/10/2018
tải pdf về
05/2018/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 24/09/2018
tải pdf về
7887/QĐ-UBND Về công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 huyện Bình Chánh 29/08/2018
tải pdf về
1
2 3 4
Trang tiếp theo Trang cuối
VĂN BẢN MỚI