Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Dự án và hạng mục > Categories

Category : Các dự án đang triển khai

January 15
Công bố dự thảo báo cáo: đánh giá xã hội, khung chính sách di dời tái định cư và kế hoạch hành động tái định cư của Dự án phát triển giao thông xanh TPHCM
January 15
Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch quản lý môi trường cửa dự án Phát triển giao thông Xanh Tphcm
December 24
Thông báo Về kết quả chào hàng gói thầu số 4 “Cung cấp và lắp đặt thiết bị tin học tại Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh” thuộc dự án “Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh”.
October 20
Thông báo kết quả chào hàng cho gói thầu “Máy chủ quản lý dữ liệu” thuộc dự án “Mua sắm máy chủ quản lý dữ liệu cho Văn phòng Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân huyện Bình Chánh”
October 15
Tiến độ thực hiện các công trình Phòng chống lụt bão
June 10
Dự án xây dựng Trường Đại học Kinh tế tại Khu chức năng số 15 – Khu đô thị mới Nam Thành phố
June 06
Dự án công trình nâng cấp, mở rộng đường Tân Túc, tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh
May 19
Thông tin công trình: Xây dựng Trạm ép rác kín xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh
May 19
Lệnh khởi công công trình: Xây dựng Trạm ép rác kín xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh
May 07
Nâng cấp, láng nhựa đường Bùi Văn Sự, xã Qui Đức, huyện Bình Chánh
1 - 10Next