Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Thông báo mời chào hàng: Cung cấp và lắp đặt thiết bị tin học tại Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh. (21/11)
- Tên bên mời thầu: Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh. - Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị tin học tại Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh. - Giá gói thầu: 1.477.633.800 đồng. - Tên dự án: Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh. - Nguồn vốn: Ngân sách tập trung. - Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh. - Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: ...
Thư mời chào hàng cạnh tranh gói thầu mua sắm “Máy chủ quản lý dữ liệu” thuộc dự án “Mua sắm máy chủ quản lý dữ liệu cho Văn phòng Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân huyện Bình Chánh” (24/09)
Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh kính mời quý Công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia chào hàng, báo giá cạnh tranh cung cấp thiết bị theo các điều kiện của Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh (đính kèm Thư mời); Đề nghị Quý Công ty gửi báo giá dự chào hàng như mẫu Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh đến chúng tôi bằng cách gửi trực tiếp, ...
Các dự án chuẩn bị kêu gọi đầu tư, tham gia đấu thầu trong năm 2014 (01/04)
STT Tên Dự án Thiết kế  Vốn đầu tư (triệu) 1 XD Trung tâm GD Thường xuyên ...
Dự kiến khởi công mới các công trình năm 2014 (10/01)
1. Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 2 2. Nâng cấp trường Tiểu học Bình Chánh; Nâng cấp, mở rộng Trường Tiểu học Trần Nhân Tôn 3. Nâng cấp, trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bình Chánh 4. Trạm y tế Hưng Long 5. Xây dựng cống thoát nước đường liên ấp1-2-3, xã Vĩnh Lộc B
Kế hoạch đẩu tư xây dựng trong năm 2014-2015 (10/01)
(các dự án chuẩn bị đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố)

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE