Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Công bố dự thảo báo cáo: đánh giá xã hội, khung chính sách di dời tái định cư và kế hoạch hành động tái định cư của Dự án phát triển giao thông xanh TPHCM (15/01)
 Tham khảo  1. Khung chính sách bồi thường tái định c7 (RPF);  2. Báo cáo đánh giá xã hội (SA) và  3. Kế hoạch hành động tái d95nh cư (RAP).
Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch quản lý môi trường cửa dự án Phát triển giao thông Xanh Tphcm (15/01)
Tham khảo:  1. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường  2. Kế hoạch quản lý môi trường
Thông báo Về kết quả chào hàng gói thầu số 4 “Cung cấp và lắp đặt thiết bị tin học tại Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh” thuộc dự án “Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh”. (24/12)
Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-VP ngày 24/12/2014 của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về phê duyệt kết quả chào hàng cho gói thầu số 4 “Cung cấp và lắp đặt thiết bị tin học tại Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh” thuộc dự án “Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh”,
Thông báo kết quả chào hàng cho gói thầu “Máy chủ quản lý dữ liệu” thuộc dự án “Mua sắm máy chủ quản lý dữ liệu cho Văn phòng Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân huyện Bình Chánh” (20/10)
- Tên gói thầu: Máy chủ quản lý dữ liệu. - Tên dự án: Mua sắm máy chủ quản lý dữ liệu cho Văn phòng Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân huyện Bình Chánh. - Hình thức hợp đồng: trọn gói. - Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ ZELUS. - Giá trúng thầu: 405.790.000đồng (Bốn trăm lẻ năm triệu, bảy trăm chín mươi ngàn đồng). - Thời gian thực hiện hợp đồng: 52 ngày T...
Tiến độ thực hiện các công trình Phòng chống lụt bão (15/10)
- Công trình Ủy ban nhân dân Huyện làm chủ đầu tư, đã hoàn thành 3 công trình đưa vào khai thác sử dụng là  Công trình Nạo vét kênh Nhật Bổn thị trấn Tân Túc; Công trình đê rạch Cầu Già xã An Phú Tây; Công trình Duy tu, sửa chữa bờ bao Hợp tác xã nhánh B2 xã Phong Phú.  - Đang triển khai 03 công trình: 1. Xây dựng 500m đê bao kênh liên vùng, xã Bình Lợi do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp

    Thông tin quy hoạch

    LIÊN KẾT WEBSITE