Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Các dự án đã bị chấm dứt hiệu lực thực hiện hoặc hết thời gian thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố (01/07)
  - Tham khảo: Công văn số 1560/UBND ngày 30/6/2016
Kết quả thực hiện các dự án đầu tư sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên trong năm 2013 (07/02)
Trong năm 2013, Thành phố bố trí vốn cho 23 công trình thuộc lĩnh vực văn hóa (18 công trình trường học; 01 công trình văn hóa; 04 công trình y tế) trên địa bàn huyện Bình Chánh với tổng kế hoạch vốn là 311 tỷ 755 triệu đồng (vốn tập trung là 261 tỷ 500 triệu đồng; vốn phân cấp là 1,8 tỷ đồng; nông thôn mới là 48 tỷ 455 triệu đồng). Đến 31 tháng 01 năm 2014 đã giải ngân 296 tỷ 610 triệu đồng, đạ...
Các dự án, hạng mục hoàn thành trong năm 2013 (10/01)
Trong năm 2013 đã đầu tư xây dựng hoàn thành công nhiều công trình như:
Công trình cấp thiết khởi công hoàn thành trong năm 2013 (10/01)
(Nguồn vốn phân cấp)

  TIN ĐÃ ĐƯA

   Xem tiếp

   Thông tin quy hoạch

   LIÊN KẾT WEBSITE