Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Các dự án đang triển khaiThứ 4, Ngày 07/05/2014, 09:05

Nâng cấp, láng nhựa đường Nguyễn Văn Thời, xã Qui Đức

1.       Hạng mục: Xây lắp;
      Các căn cứ pháp lý của dự án: Quyết định số 8752/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch đấu thầu dự án công trình Nâng cấp, láng nhựa đường Nguyễn Văn Thời, xã Qui Đức;
2.       Chủ đầu tư: Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích huyện Bình Chánh.
3.       quan cấp trên trực tiếp của chủ đầu tư: UBND huyện Bình Chánh.
4.       Quy mô xây dựng:
      Diện tích sử dụng đất của công trình Nâng cấp, láng nhựa đường Nguyễn Văn Thời, xã Qui Đức với quy mô bề rộng đường: 4m (mặt đường) + 2x0,5m (lề đường) = 5,0m với chiều dài toàn tuyến 1.755,56m, nên diện tích khoảng: 8.777,8m2.
-                Đầu tuyến: Giáp đường Hương Lộ 11.
-                Cuối tuyến: Giáp đường Hóc Hưu. 
-                Chiều dài tuyến: 1.755,56m
-                Cấp thiết kế: đường cấp A (theo Quyết định số 315/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2011).
-                Tốc độ thiết kế: 15Km/h.
-                Mặt cắt ngang:
      Phương án tổ chức mặt cắt ngang như sau:
-                Chiều rộng phần xe chạy: 4,0m.
-                Chiều rộng lề đường: 0,5m x 2 bên.
-                Chiều rộng nền đường: 5,0m.
-                Dốc ngang mặt đường hai mái: 3%, dốc sang hai bên.
-                Dốc ngang lề đường: 4%.
-                Bình đồ: Bình diện tuyến được thiết kế phù hợp với mặt cắt ngang đường hiện hữu.
-                Trắc dọc:
+                       Cao độ thiết kế tại tim đường: +2,00m.
+                       Độ dốc dọc thiết kế tối đa 15‰.
-                Nền đường:
+                       Nền đường đắp bằng cấp phối sỏi đỏ, K>=0,95; riêng đoạn qua ao vét hữu cơ dày 50cm và thay bằng cát hạt mịn, đóng cừ tràm đường kính D8-D10cm, chiều dài 4,5m/cây, mật độ 25cây/m2, lớp cát mịn đệm đầu cừ dày 10cm, trải vải địa kỹ thuật gia cường loại dệt cường độ cao Geotex 4x4, thay chiều dày vét hữu cơ bằng cát hạt mịn sau đó đắp cấp phối sỏi đỏ đến cao độ đáy kết cấu áo đường, K>=0,95.
+         Làm mới cống D40cm tại lý trình Km0+271m, L=8m (sử dụng cống ly tâm, sức chịu tải H30).
-                Mặt đường (từ trên xuống) có kết cấu như sau:
+                       Láng nhựa 03 lớp tiêu chuẩn 4,5kg/m2.
+                       Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1,0kg/m2.
+                       Trải cán cấp phối đá dăm loại I dày 20cm (K>=0,98):
+                       Trải cán cấp phối đá dăm loại II dày 20cm (K>=0,98) ;
+                       Bù vênh CP sỏi đỏ (K>=0,95).
-                Lề đắp bằng cát hạt mịn, K>=0,95, riêng 50cm trên cùng bọc bằng CP sỏi đỏ, K>=0,9.
-                Taluy: đắp taluy bằng bằng CP sỏi đỏ dày 1m, phần còn lại đắp bằng cát hạt mịn, đầm chặt K≥0,95
-                Gia cố cừ tràm chân taluy cách kênh thủy lợi <1m mật độ 10cây/md/hàng, đóng thành 02 hàng (L=4.5m, d=8-10cm).
5.               Địa điểm xây dựng: xã Qui Đức – huyện Bình Chánh.
6.               Tổng mức đầu tư nguồn vốn đầu tư:
    Tổng mức đầu tư Công trình là               : 22.412.947.010 đồng.
Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, bốn trăm mười hai triệu, chín trăm bốn mươi bảy ngàn, không trăm mười đồng.
      Trong đó:
·                                  Chi phí dân hiến đất                      : 10.380.948.000 đồng.   
·                                  Chi phí Xây dựng                          :    9.366.527.191 đồng.
·                                  Chi phí quản lý dự án                    :       188.582.753 đồng.
·                                  Chi phí tư vấn xây dựng công trình                                    :    640.231.570 đồng.
·                                  Chi phí khác                                  :       742.839.404 đồng.
·                                  Dự phòng phí                                 :    1.093.818.092 đồng.
-                Nguồn vốn đầu tư:
+                       Ngân sách xã (Vốn nông thôn mới)   : 12.031.999.010 đồng.
+                       Vốn vận động                                    : 10.380.948.000 đồng.
7.               Cơ quan chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng: UBND xã Qui Đức.
8.               Kế hoạch thực hiện:
               + Thời gian khởi công: 07/5/2014.
               + Thời gian hoàn thành: 150 ngày.
9.               Tiến độ thực hiện: 150 ngày.
 Từ ngày 07/5/2014 đến ngày 04/10/2014 nghiệm thu bàn giao công trình.
10.          Phương án an toàn lao động:
+ Tuyệt đối tuân thủ theo quy định an toàn TCVN-5208-1991.
+ Tất cả các CB-CNV làm việc trên công trường đều được học nội quy an toàn lao động và được trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ như: Nón bảo hộ, giày hoặc ủng bảo hộ, găng tay…
+ Có các biển báo chỉ dẫn về an toàn, lối đi lại, báo hiệu khu vực nguy hiểm, các bảng nội quy và các khẩu hiệu an toàn lao động.
+ Tất cả các thiết bị dùng điện đều được tiếp đất đúng theo quy định kỹ thuật an toàn.
+ Tiến hành kiểm định tất cả máy móc thiết bị trước khi đưa vào công trường, tất cả các máy móc thiết bị đều có bảng quy định an toàn và khi vận hành tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn đối với từng loại thiết bị.
+ Phải đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công công trình.

Số lượt người xem: 509Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE