Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Các dự án đang triển khaiThứ 4, Ngày 07/05/2014, 13:55

Nâng cấp, láng nhựa đường Bùi Văn Sự, xã Qui Đức, huyện Bình Chánh

1. Tên công trình: Nâng cấp, láng nhựa đường Bùi Văn Sự, xã Qui Đức.
2. Hạng mục: Xây lắp.
    Các căn cứ pháp lý của dự án: Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch đấu thầu dự án Công trình Nâng cấp, láng nhựa đường Bùi Văn Sự, xã Qui Đức;
3. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Một thành Viên dịch Vụ công Ích huyện Bình Chánh.
4.  quan cấp trên trực tiếp của chủ đầu tư: UBND Nhaân daân Thaønh Phoá Hoà Chí Minh.
5. Mục tiêu đầu tư:
     Đầu tư Nâng cấp, láng nhựa đường Bùi Văn Sự, xã Qui Đức nhầm mục tiêu thực hiện đề án ‘’chương trình xây dựng mô hình nông thôn mới trong thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa’’, hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn đang trong giai đoạn triển khai, đường Bùi Văn Sự cũng năm kế hoạch xây dựng năm 2013-2015.
6. Quy mô xây dựng:
    Tuyến đường được nâng cấp dựa trên tuyến đường cũ với quy mô bề rộng mặt đường 5m + 0.5m x 2 bên lề cấp phối sỏi đỏ = 6m với chiều dài 1475.79m, nên diện tích khoảng 8854.74m2.
+    Đầu tuyến giáp: Đường Hưng Lộ 11;
+    Cuối tuyến giáp: Đường Hưng Long-Qui Đức .
+    Bề rộng mặt đường               : 5m;
+    Lề đường                              : 0.5mx2bên;
+    Độc dốc ngang mặt đường    : 3%;
+    Độc dốc ngang lề đường       : 4%;
+    Tốc độ tính toán                   : 15km/h;
+    Cao độ thiết kế : Cao trình thiết kế +2.0m.
-     Mặt đường (từ trên xuống) có kết cấu như sau:            
+    Láng nhựa 03 lớp chiều dày 3.5cm tiêu chuẩn 4.5kg/m2;
+    Tưới nhựa lót tiêu chuẩn 1kg/m2;
+    Cấp phối đá dăm loại I dày 20cm, lu lèn K98, E = 300MPa;
+    Cấp phối đá dăm loại II dày 20cm, lu lèn K98, E = 220MPa;
+    Bù phụ mặt đường và đắp phần mở rộng bằng cấp phối sỏi đỏ, K=0.95.
-     Lề đường cấp phối sỏi đỏ rộng 0.5mx2 bên, K=0.95;
-     Nền đường: vét hữu cơ đoạn qua ao, ruộng, vùng nhiều hữu cơ bề dày 0.2m theo từng mặt cắt ngang.
-     Kết cấu đắp Taluy: đấp Taluy bằng CP sỏi đỏ chặt K>=0,95, đoạn đường qua ao dưới chân taluy được gia cố bằng hai hàng cừ tràm đường kính Ø8-Ø10cm ,dài ≥ 4.5m mật độ 10cây/md.
7. Địa điểm xây dựng : xã Qui Đức – huyện Bình Chánh.
8. Tổng mức đầu tư :             12.137.080.091 đồng.
 
( Bằng chữ: Mười hai tỷ, một trăm ba mươi bảy triệu, không trăm tám mươi ngàn, không trăm chín mươi mốt đồng).
Trong đó :
-     Chi phí dân hiến đất                         :     3.481.014.000 đồng.
-                     Chi phí xây dựng sau thuế                          :     6.373.485.231 đồng.
-                     Chi phí quản lý dự án                       :        143.977.031 đồng.
-                     Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng                  :        488.875.356 đồng.
-                     Chi phí khác                                               :        862.813.374 đồng.
-                     Dự phòng phí                                             :        786.915.099 đồng.
-      Nguồn vốn đầu tư:
+    Ngân sách xã ( vốn Nông thôn mới)     :     8.656.066.091 đồng.
+    Vốn vận động                                       :     3.481.014.000 đồng.
9. Cơ quan chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng: Ủy ban nhân dân xã.
10.       Kế hoạch thực hiện:
        + Thời gian hoàn thành giải phóng mặt bằng: 
        + Thời gian khởi công: 07/5/2014.
        + Thời gian hoàn thành: 150 ngày.
11.       Bản đồ quy hoạch, bản vẽ thiết kế: Công khai ở công trường.
12.       Phương án bố cục, kiến trúc:
13.       Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Song Long.
        - Chủ nhiệm đồ án thiết kế: Ông Tạ Văn Khoa.
14.       Đơn vị thi công: Công ty TNHH Chí Sang.
15.       Đơn vị giám sát: Công ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng Việt Long.
16.       Tiến độ thực hiện: 150 ngày.
 Từ ngày 07/5/2014 đến ngày 03/10/2014 nghiệm thu bàn giao công trình.
17.       Phương án an toàn lao động:
+ Tuyệt đối tuân thủ theo quy định an toàn TCVN-5208-1991.
+ Tất cả các CB-CNV làm việc trên công trường đều được học nội quy an toàn lao động và được trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ như: Nón bảo hộ, giày hoặc ủng bảo hộ, găng tay…
+ Có các biển báo chỉ dẫn về an toàn, lối đi lại, báo hiệu khu vực nguy hiểm, các bảng nội quy và các khẩu hiệu an toàn lao động.
+ Tất cả các thiết bị dùng điện đều được tiếp đất đúng theo quy định kỹ thuật an toàn.
+ Tiến hành kiểm định tất cả máy móc thiết bị trước khi đưa vào công trường, tất cả các máy móc thiết bị đều có bảng quy định an toàn và khi vận hành tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn đối với từng loại thiết bị.
+ Phải đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công công trình.

Số lượt người xem: 980Bản in Quay lại
Xem theo ngày:

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE