Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 (13/12)
    Tham khảo chi tiết: Báo cáo 543/BC-UBND ngày 11/12/2015  
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý IV năm 2015 (12/12)
  Tham khảo chi tiết: Báo cáo 542/BC-UBND ngày 11/12/2015
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2015 (24/06)
  - Tham khảo chi tiết: Báo cáo 274/BC-UBND ngày 23/6/2015
Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2015 (30/03)
  - Tham khảo chi tiết : Kế hoạch số 55/KH-UBND
Góp ý dự thảo Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 (27/02)
Nhằm xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 có hiệu quả, đúng trọng tâm, sát với thực tế, Thanh tra Huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện và Ủy ban nhân dân các xã-thị trấn nghiên cứu, góp ý dự thảo Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015; Thanh tra Huyện đề nghị Lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp

    Thông tin quy hoạch

    LIÊN KẾT WEBSITE