Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Kết luận 02/KL-UBND ngày 23/10/2018 của Thanh tra UBND huyện Bình Chánh về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND các xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B (24/10)
  Tham khảo: Kết luận 02/KL-UBND ngày 23/10/2018 của Thanh tra UBND huyện Bình Chánh  
Kết luận 1859/KL-UBND ngày 20/7/2018 của UBND huyện Bình Chánh về thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai và việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai của Ủy ban nhân dân xã: Lê Minh Xuân, Bình Lợi, Hưng Long (25/07)
Kết luận 1859/KL-UBND ngày 20/7/2018 của UBND huyện Bình Chánh về thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai và việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai của Ủy ban nhân dân xã: Lê Minh Xuân, Bình Lợi, Hưng Long
Kết luận Thanh tra số 2489/KL-UBND ngày 27/9/2017 của UBND huyện Bình Chánh về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng và quyết toán các nguồn tài chính có liên quan đến ngân sách và các nguồn kinh phí tại Trường Mầm non, (30/09)
  Tham khảo: Kết luận Thanh tra số 2489/KL-UBND ngày 27/9/2017 của UBND huyện Bình Chánh
Kết luận Thanh tra số 02/KL-TTH ngày 31/7/2017 của Đoàn Thanh tra Huyện về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND các xã: Bình Lợi, Bình Chánh, Bình Hưng, Tân Kiên (07/08)
  Tham khảo: Kết luận Thanh tra số 02/KL-TTH ngày 31/7/2017 của Đoàn Thanh tra Huyện
Kết luận Thanh tra số 03/KL-TTH ngày 31/7/2017 của Thanh tra Huyện về trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham những đối với phòng văn hóa và thông tin huyện Bình Chánh, thành phố HCM (07/08)
  Tham khảo: Kết luận Thanh tra số 03/KL-TTH ngày 31/7/2017 của Thanh tra Huyện  

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp

    Thông tin quy hoạch

    LIÊN KẾT WEBSITE