Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Kết luận số 02/KL-UBND ngày 07/01/2021 của UBND Huyện Bình Chánh về kết luận nội dung tố cáo đối với ông Trần Quốc Thanh Thanh - Phó Trưởng Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh bà Trang Huỳnh Anh Thư (viên chức) Ban Bồi thường, giải phó (05/05)
  * Tham khảo chi tiết: Kết luận số 02/KL-UBND ngày 07/01/2021 của UBND Huyện Bình Chánh
Kết luận số 7/KL-UBND ngày 11/01/2021 của UBND Huyện Bình Chánh về kết luận thanh tra Kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất do Nhà nước quản lý và việc xử lý các trường hợp lấn, chiếm đất sông, ngồi, k (12/01)
  * Tham khảo chi tiết: Kết luận số 7/KL-UBND ngày 11/01/2021 của UBND Huyện Bình Chánh
Kết luận thanh tra số 04/KL-TTH ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Chánh Thanh tra Huyện về thanh tra trách nhiệm việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Tú (30/11)
  * Tham khảo chi tiết: Kết luận thanh tra số 04/KL-TTH ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Chánh Thanh tra Huyện
Kết luận thanh tra số 265/KL-UBND ngày 02/07/2020 về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại Trường Trung học cơ sở Tân Nhựt, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh (02/07)
    * Tham  khảo : Kết luận thanh tra số 265/KL-UBND ngày 02/07/2020
Kết luận nội dung tố cáo đối với Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Huyện (28/05)
    Tham khảo Kết luận số 220/KL-UBND ngày 27/05/2020

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp

    Thông tin quy hoạch

    LIÊN KẾT WEBSITE