Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Danh mục tài liệu phục vụ Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án P130 - VACI 2013 của Thanh tra Huyện (19/11)
1. Đề cương gợi ý thảo luận tại Hội nghị. 2. Nội dung Đề án P130-VACI 2013. 3. Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án P130 - VACI 2013 của Thanh tra Huyện. 4. Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án P130 - VACI 2013 của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Huyện. 5. Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án P130 - VACI 2013 của Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyệ...
Chương trình Hội nghị Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án P130 -VACI 2014 (19/11)
1. Tuyên bố lý do. 2. Giới thiệu Đại biểu. 3. Nội dung: - Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ: Đón tiếp đại biểu. - Từ 8 giờ 00 đến 8 giờ 15: Phát biểu khai mạc của Người Chủ trì. - Từ 8 giờ 15 đến 8 giờ 30: Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án P130 của Thanh tra huyện Bình Chánh. - Từ 8 giờ 30 đến 8 giờ 40: Báo cáo tổng kết, đánh giá về kết quả thực hiện Đề án P130 của Ban Bồi thường, giải...
Mời tham dự Hội nghị (19/11)
Thực hiện Đề án P130 - VACI 2013, Đề án “Công khai và minh bạch trong hoạt động kiểm kê hiện trạng và bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất” trên địa bàn huyện Bình Chánh do Chương trình Sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam (gọi tắt là VACI) tài trợ.
Báo cáo Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án P130 -VACI 2014 (18/11)
- Tham khảo Báo cáo số 430/BC-TTH
Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Công khai, minh bạch trong hoạt động kiểm kê hiện trạng, bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” trên địa bàn xã Tân Nhựt và xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh (17/11)
- Tham khảo: Kế hoạch số 99/KH-TTH

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp

    Thông tin quy hoạch

    LIÊN KẾT WEBSITE