Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Tin tức > Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng > Posts > Chương trình Hội nghị Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án P130 -VACI 2014
Đề án P130-VACI 2013Thứ 4, Ngày 19/11/2014, 15:55

Chương trình Hội nghị Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án P130 -VACI 2014

1. Tuyên bố lý do.

2. Giới thiệu Đại biểu.

3. Nội dung:

- Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ: Đón tiếp đại biểu.

- Từ 8 giờ 00 đến 8 giờ 15: Phát biểu khai mạc của Người Chủ trì.

- Từ 8 giờ 15 đến 8 giờ 30: Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án P130 của Thanh tra huyện Bình Chánh.

- Từ 8 giờ 30 đến 8 giờ 40: Báo cáo tổng kết, đánh giá về kết quả thực hiện Đề án P130 của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Huyện.

- Từ 8 giờ 40 đến 8 giờ 50: Báo cáo tổng kết, đánh giá về kết quả thực hiện Đề án P130 của UBND xã Tân Kiên.

- Từ 8 giờ 50 đến 9 giờ 00: Tham luận nhận xét, đánh giá về kết quả thực hiện Đề án P130 của Trưởng ấp 1, xã Tân Nhựt.

- Từ 9 giờ 00 đến 9 giờ 10: Tham luận nhận xét, đánh giá về kết quả thực hiện Đề án P130 của người dân xã Tân Nhựt có đất bị thu hồi trong Dự án Bệnh viên Nhi.

- Từ 9 giờ 10 đến 9 giờ 20: Tham luận nhận xét, đánh giá về kết quả thực hiện Đề án P130 của người dân xã Tân Nhựt có đất bị thu hồi trong Dự án bờ kè bảo vệ sông khu vực ngã ba sông Bến Lức - Lý Văn Mạnh thuộc xã Tân Nhựt.

- Từ 9 giờ 20 đến 9 giờ 35: Nghỉ giải lao.

- Từ 9 giờ 35 đến 9 giờ 45: Tham luận nhận xét, đánh giá về kết quả thực hiện Đề án P130 của người dân xã Tân Nhựt có đất bị thu hồi trong Dự án nâng cấp, mở rộng đường Thế Lữ.

- Từ 9 giờ 45 đến 10 giờ 00: Tham luận nhận xét, đánh giá về kết quả thực hiện Đề án P130 của người dân xã Tân Kiên có đất bị thu hồi trong Dự án nâng cấp, mở rộng đường Thế Lữ.

- Từ 10 giờ 00 đến 11 giờ 00: Phát biểu thảo luận của Đại biểu tham dự.

- Từ 11 giờ 00 đến 11 giờ 15: Phát biểu chỉ đạo của Chủ trì Hội nghị.

- Từ 11 giờ 15 đến 11 giờ 30: Tiếp thu ý kiến của Thanh tra huyện Bình Chánh, kết thúc Hội nghị.


Số lượt người xem: 172Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 

 Posts

 
November 19
Chương trình Hội nghị Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án P130 -VACI 2014

1. Tuyên bố lý do.

2. Giới thiệu Đại biểu.

3. Nội dung:

- Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ: Đón tiếp đại biểu.

- Từ 8 giờ 00 đến 8 giờ 15: Phát biểu khai mạc của Người Chủ trì.

- Từ 8 giờ 15 đến 8 giờ 30: Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án P130 của Thanh tra huyện Bình Chánh.

- Từ 8 giờ 30 đến 8 giờ 40: Báo cáo tổng kết, đánh giá về kết quả thực hiện Đề án P130 của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Huyện.

- Từ 8 giờ 40 đến 8 giờ 50: Báo cáo tổng kết, đánh giá về kết quả thực hiện Đề án P130 của UBND xã Tân Kiên.

- Từ 8 giờ 50 đến 9 giờ 00: Tham luận nhận xét, đánh giá về kết quả thực hiện Đề án P130 của Trưởng ấp 1, xã Tân Nhựt.

- Từ 9 giờ 00 đến 9 giờ 10: Tham luận nhận xét, đánh giá về kết quả thực hiện Đề án P130 của người dân xã Tân Nhựt có đất bị thu hồi trong Dự án Bệnh viên Nhi.

- Từ 9 giờ 10 đến 9 giờ 20: Tham luận nhận xét, đánh giá về kết quả thực hiện Đề án P130 của người dân xã Tân Nhựt có đất bị thu hồi trong Dự án bờ kè bảo vệ sông khu vực ngã ba sông Bến Lức - Lý Văn Mạnh thuộc xã Tân Nhựt.

- Từ 9 giờ 20 đến 9 giờ 35: Nghỉ giải lao.

- Từ 9 giờ 35 đến 9 giờ 45: Tham luận nhận xét, đánh giá về kết quả thực hiện Đề án P130 của người dân xã Tân Nhựt có đất bị thu hồi trong Dự án nâng cấp, mở rộng đường Thế Lữ.

- Từ 9 giờ 45 đến 10 giờ 00: Tham luận nhận xét, đánh giá về kết quả thực hiện Đề án P130 của người dân xã Tân Kiên có đất bị thu hồi trong Dự án nâng cấp, mở rộng đường Thế Lữ.

- Từ 10 giờ 00 đến 11 giờ 00: Phát biểu thảo luận của Đại biểu tham dự.

- Từ 11 giờ 00 đến 11 giờ 15: Phát biểu chỉ đạo của Chủ trì Hội nghị.

- Từ 11 giờ 15 đến 11 giờ 30: Tiếp thu ý kiến của Thanh tra huyện Bình Chánh, kết thúc Hội nghị.

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE