Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Tin tức > Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng > Posts > Kết luận Thanh tra Về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Ủy ban nhân dân các xã: Phạm Văn Hai, Phong Phú, Tân Quý Tây, Hưng Long năm 2014
Hoạt động thanh traThứ 3, Ngày 26/05/2015, 16:30

Kết luận Thanh tra Về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Ủy ban nhân dân các xã: Phạm Văn Hai, Phong Phú, Tân Quý Tây, Hưng Long năm 2014

- Tham khảo: Kết luận 02/KL-TTH


Số lượt người xem: 123Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 

 Posts

 
May 26
Kết luận Thanh tra Về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Ủy ban nhân dân các xã: Phạm Văn Hai, Phong Phú, Tân Quý Tây, Hưng Long năm 2014

- Tham khảo: Kết luận 02/KL-TTH

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE