Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Tin tức > Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng > Posts > Kết luận của Thanh tra về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khhiếu nại, tố cáo tại Ủy ban nhận dân các xã: lê Minh Xuân, An Phú Tây, Qui Đức, Đa Phước năm 2015
Bài viết chưa được ban hành!
Xem theo ngày:
 

 Posts

 
May 10
Kết luận của Thanh tra về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khhiếu nại, tố cáo tại Ủy ban nhận dân các xã: lê Minh Xuân, An Phú Tây, Qui Đức, Đa Phước năm 2015

 

 - Tham khảo: Kết luận số 01/KL-TTH

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE