Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Đăng nhập

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Giải quyết khiếu nại của hộ bà Đặng Thị Lệ, cư trú tại B3/16, ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh (11/01)
 Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh đã ban hành Quyết định số 138/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại của hộ bà Đặng Thị Lệ, cư trú tại B3/16, ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  Tài liệu đính kèm : - Quyết định số 138/QĐ-UBND
Về ủy quyền tổ chức đối thoại giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thúy Kiều (28/03)
Danh sách Quyết định giải quyết khiếu nại, văn bản trả lời đơn (30/03)
Giải quyết khiếu nại của ông Phạm Lễ, cư trú tại 1A113/1, ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.(lần đầu) (27/04)
Giải quyết khiếu nại của ông Phan Văn Vân, cư trú tại 512A/20 ấp 1, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh (lần đầu) (16/04)
Giải quyết khiếu nại của ông Ca Văn Thiện, cư trú tại D8/16 ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh (16/04)
Giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Kim Nguyên, cư trú tại D5/639 cư trú tại D5/639 ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh (14/05)
Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Ngọc Loan, cư trú tại C3/64A ấp 3, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh (14/05)
Giải quyết khiếu nại của ông Đặng Minh Hải, cư trú tại C11/9 ấp 3, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh (lần đầu) (08/06)
Giải quyết khiếu nại của ông Lê Trọng Mai, cư trú tại 169/3 Bờ Sông khu phố 2, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. (lần đầu) (25/06)
Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Long, cư trú tại 376 đường Tùng Thiện Vương, Phường 13, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh (lần đầu) (04/06)
Giải quyết khiếu nại của bà Hồ Thị Kim Thanh, cư trú tại G1/26 ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. (lần đầu) (26/06)
giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đức Thắng, cư trú tại G1/26B ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. (lần đầu) (28/06)
Trả lời khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết (bà Thái Thị Kích) (29/05)
Giải quyết khiếu nại của ông Bùi Thị Sang, cư trú tại 5B11 ấp 5, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. (lần đầu) (13/06)
Giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Long Ẩn, cư trú tại D8/7 ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh (lần đầu) (27/07)
Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thảo, địa chỉ A4/12A ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. (lần đầu) (09/08)
Giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Hồng, cư trú tại A8/236 ấp 1, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh (lần đầu) (10/07)
Giải quyết khiếu nại của ông Trương Ngọc Binh, cư trú tại A8/240B ấp 1, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh (lần đầu) (10/07)
Giải quyết khiếu nại của ông Tôn Thất Dũng, cư trú tại A8/237B ấp 1, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh (lần đầu) (10/07)
Giải quyết khiếu nại của bà Trương Thị Tú Anh, cư trú tại 2A36 ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. (lần đầu) (21/08)
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về việc giải quyết khiếu nại của hộ bà Đặng Thị Lệ, cư trú tại B3/16, ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh (19/09)
Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thúy Kiều, cư trú tại B14/17A ấp 2, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh (Lần đầu) (25/09)
Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Xuân Dung, cư trú 5/34 Cách Mạng Tháng 8, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú (lần đầu) (28/09)
Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Ngọt, cư trú tại 47/1/10 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh (lần đầu) (03/10)
Giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Sậu, cư trú tại D8/35 khu phố 4, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh (30/10)
Giải quyết khiếu nại của ông Đỗ Thanh Tuyền, cư trú B21/442 ấp 2, xã Tân Nhựt, HBC (lần đầu) (30/10)
Giải quyết khiếu nại của ông Võ Thành Công, cư trú tại 94 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (lần đầu) (14/11)
Giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Hạnh, cư trú tại 1A25/4 ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh (lần đầu) (21/11)
Anh Huỳnh Văn Bay-Giám đốc Công viên Văn hóa Láng Le: “Chống tiêu cực là công việc không đơn giản” (03/10)
Kết luận số 05/KL-TTH ngày 07/11/2011 của Chánh Thanh tra Huyện (09/11)
Kết luận số 06/KL-TTH ngày 07/11/2011 của Chánh Thanh tra Huyện (09/11)
Kết luận số 04/KL-TTH ngày 07/11/2011 của Chánh Thanh tra Huyện (09/11)
Kết luận số 07/KL-TTH ngày 07/11/2011 của Chánh Thanh tra Huyện (09/11)
Kết luận số 08/KL-TTH ngày 07/11/2011 của Chánh Thanh tra Huyện (09/11)
Kết luận số 09/KL-TTH ngày 07/11/2011 của Chánh Thanh tra Huyện (09/11)
Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2011, tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Chánh (01/02)
Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2011, tại Phòng Quản lý Đô thị huyện Bình Chánh (01/02)
Kết luận của Thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Ủy ban nhân dân xã Qui Đức (01/11)
Kết luận Thanh tra về việc thanh tra công tác quản lý tài chính năm 2011của Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh (13/03)
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Phòng Kinh tế Huyện (13/08)
Kết luận Thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham những năm 2012, tại Ủy ban nhân dân xã Vĩnh lộc B (28/03)
Thực hiện có hiệu quả Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn huyện Bình Chánh, Ủy ban nhân dân Huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, giai đoạn II (2012 - 2016) (25/04)
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2012 - 2016 (03/05)
Thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2013 (30/05)
Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (04/06)
Kết luận Thanh tra công tác công tác quản lý nhà nước về xây dựng và sử dụng tài chính của Ủy ban nhân dân xã Phong Phú năm 2011 (19/06)
Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Phòng Y tế (19/06)
Kết luận số 06/KL-TTH ngày 06/9/2013 của Chánh Thanh tra Huyện (11/09)
Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng,chống tham nhũng tại Ủy ban nhân dân xã An Phú Tây (13/11)
Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với khu đất có diện tích 3.131m2, thuộc thửa 902, tờ bản đồ thứ 3, tài liệu 299/TTg, Bộ địa chính xã Tân Túc (nay là thị trấn Tân Túc), huyện Bình Chánh (24/01)
Thông tin về Đề án P130 – VACI 2013 (19/02)
Kế hoạch thực hiện đề án (19/02)
Đề án P130 – Tài liệu Hỏi và Đáp (25/02)
Thành lập Tổ Công tác thực hiện đề án P130 - VACI 2013 (19/02)
Kết luận Thanh tra số 218/KL-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2014 (28/02)
Hội thảo góp ý Quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động kiểm kê hiện trạng, bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn xã Tân Nhựt và xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh (16/04)
Kế hoạch Tổ chức Hội thảo (17/04)
Dự thảo (15/05)
Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện Bình Chánh từ năm 2012 đến năm 2016 (23/05)
Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công (23/05)
Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, giai đoạn II (2012 - 2016) (23/05)
Thực hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trên địa bàn TP (23/05)
Thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng của Thanh Tra Huyện (23/05)
Thành lập Đoàn thanh tra công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng khu đất rạch tại tổ 59 ấp 1A, xã Bình Hưng (03/06)
Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2014 (03/06)
Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, thị trấn giai đoạn 2014-2016 trên địa bàn huyện Bình Chánh (03/06)
Ban hành Quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động kiểm kê hiện trạng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn xã Tân Nhựt và xã Tân Kiên, HBC (16/06)
Công tác phòng, chống tham nhũng quý II năm 2014 (24/06)
Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng năm 2014 (25/06)
Tài liệu hỏi, đáp một quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (10/07)
Kết luận Thanh tra về việc thanh tra các quy định của pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại tố cáo tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bình Chánh năm 2013 (14/07)
Tiến độ thực hiện Đề án P130 - VACI 2013 (06/08)
Thông tin Đề án 1 -1133/QĐ-TTg "Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 – 2016" (03/09)
Công tác phòng, chống tham nhũng quý III năm 2014 (22/09)
Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2014 (26/09)
Kết luận thanh tra tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn nhân sách nhà nước đối với dự án nâng cấp Trường Trung học cơ sở Tân Kiên, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh (03/10)
Kết luận Việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Trung tâm Văn hóa - Thể dục Thể thao huyện Bình Chánh năm 2012 - 2013 (01/10)
Kết luận Thanh tra công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng khu đất rạch tại tổ 59 ấp 1A, xã Bình Hưng (09/10)
Kết quả thực hiện Đề án P130 - VACI 2013 (13/11)
Báo cáo Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án P130 -VACI 2014 (18/11)
Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Công khai, minh bạch trong hoạt động kiểm kê hiện trạng, bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” trên địa bàn xã Tân Nhựt và xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh (17/11)
Mời tham dự Hội nghị (19/11)
Chương trình Hội nghị Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án P130 -VACI 2014 (19/11)
Danh mục tài liệu phục vụ Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án P130 - VACI 2013 của Thanh tra Huyện (19/11)
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 (17/12)
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý IV năm 2014 (22/12)
Kết luận thanh tra về xây dựng tại xã An Phú Tây (20/01)
Thành lập Đoàn Thanh tra hoạt động thu, chi tài chính của Ban Quản lý chợ Cầu Xáng và xử lý nợ đọng từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014 (23/01)
Góp ý dự thảo Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 (27/02)
Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2015 (30/03)
Kết luận Thanh tra Về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Ủy ban nhân dân các xã: Phạm Văn Hai, Phong Phú, Tân Quý Tây, Hưng Long năm 2014 (26/05)
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2015 (24/06)
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh năm 2014 (02/10)
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý IV năm 2015 (12/12)
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 (13/12)
Kết luận của Thanh tra về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khhiếu nại, tố cáo tại Ủy ban nhận dân các xã: lê Minh Xuân, An Phú Tây, Qui Đức, Đa Phước năm 2015 (10/05)
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với trường Tiểu học hưng Long huyện Bình Chánh năm 2015 (10/06)
Kết luận Thanh tra số 441/KL-UBND ngày 11/3/2016 của UBND Huyện Bình Chánh về công tác quản lý Nhà nước về đất đai và xây dựng tại xã Vỉnh Lộc A và xã Vỉnh Lộc B (27/03)
Kết luận Thanh tra số 2259/KL-UBND ngày 15/9/2016 của UBND huyện Bình Chánh về nguồn gốc vá quá trình quản lý sử dụng khu đất chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường tại xã Vĩnh lộc A huyện Bình Chánh (khu đất ông Nguyễn Văn Khiêm cho hộ dân thuê) (27/09)
Kết luận Thanh tra số 03/KL-TTH ngày 31/7/2017 của Thanh tra Huyện về trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham những đối với phòng văn hóa và thông tin huyện Bình Chánh, thành phố HCM (07/08)
Kết luận Thanh tra số 04/KL-TTH ngày 09/6/2016 của Thanh tra Huyện về việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng chống tham những đối với Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Bình Chánh (17/06)
Kết luận Thanh tra số 01/KL-TTH ngày 10/5/2016 của Đoàn Thanh tra Huyện về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND các xã: Lê Minh Xuân, An Phú Tây, Qui Đức, Đa Phước năm 201 (17/05)
Kết luận Thanh tra số 01/KL-TTH ngày 14/6/2017 của Thanh tra Huyện về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh về bồi thường,hỗ trợ thiệt hại, bố trí tái định cư và chi trả bồi thường (17/06)
Kết luận Thanh tra số 02/KL-TTH ngày 06/6/2016 của Thanh tra Huyện về việc Kết quả việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Trường Tiểu học hưng Long, huyện Bình Chánh (20/06)
Kết luận Thanh tra số 2489/KL-UBND ngày 27/9/2017 của UBND huyện Bình Chánh về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng và quyết toán các nguồn tài chính có liên quan đến ngân sách và các nguồn kinh phí tại Trường Mầm non, (30/09)
Kết luận Thanh tra số 02/KL-TTH ngày 31/7/2017 của Đoàn Thanh tra Huyện về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND các xã: Bình Lợi, Bình Chánh, Bình Hưng, Tân Kiên (07/08)
Kết luận Thanh tra số 03/KL-TTH ngày 11/8/2016 của Thanh tra Huyện về việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND xã Bình Chánh (28/08)
Kết luận 1859/KL-UBND ngày 20/7/2018 của UBND huyện Bình Chánh về thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai và việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai của Ủy ban nhân dân xã: Lê Minh Xuân, Bình Lợi, Hưng Long (25/07)
Kết luận 02/KL-UBND ngày 23/10/2018 của Thanh tra UBND huyện Bình Chánh về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND các xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B (24/10)
Kết luận thanh tra số 1591/KL-UBND ngày 26/06/2018 của UBND huyện Bình Chánh về thanh tra công tác quản lý, sử dụng nhà, đất do Nhà nước trực tiếp quản lý tại Ủy ban nhân dân xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh (28/06)
Kết luận thanh tra số 2637/KL-UBND ngày 28/09/2018 của UBND huyện Bình Chánh về Quá trình kê khai, đăng ký, quản lý sử dụng đất do Nhà nước trực tiếp quản lý tại xã Phạm Văn Hai (đất do Ủy ban nhân dân xã Phạm Văn Hai kê khai, đăng ký đưa vào danh mục xã (01/10)
Kết luận thanh tra số 2925/KL-UBND ngày 23/10/2018 của UBND huyện Bình Chánh về Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý thực hiện đầu tư xây dựng công trình cầu Bà Tiễn tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (25/10)
Kết luận thanh tra số 03/KL-TTH ngày 04/11/2019 của Thanh tra Huyện về Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới tại UBND xã Hưng Long huyện Bình Chánh (05/11)
Kết luận Thanh tra số 01/KL/TTH ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Chánh Thanh tra huyện về kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý về đất đai, xây dựng đối với các phương án sản xuất nông nghiệp khác tại UBND xã An Phú Tây, P (31/01)
Kết luận thanh tra số 02/KL-TTH ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Thanh tra Huyện về Chấp hành các quy dịnh của pháp luật về tiếp công dân xử lý đơn và giải quyết khiếu nại tố cáo của chũ tịch UBND xã Bình Chánh và Giám đốc Bệnh viện huyện Bình Chánh (06/06)
Kết luận thanh tra số 02/KL-TTH ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Chánh Thanh tra Huyện về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Ủy ban nhân dân các xã: Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B (28/10)
Kết luận thanh tra số 03/KL-TTH ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Thanh tra Huyện về việc thực hiện quy định pháp luật về trách nhiệm của Trưởng Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh trong việc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tracủa Chủ tịch Ủ (08/11)
Kết luận thanh tra số 01/KL-TTH ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Thanh tra Huyện về Kết quả thanh tra hoạt động thu, chi tài chính của Ban Quản lý chợ Bình Chánh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016 (28/04)
Kết luận Thanh tra số 344/KL-UBND ngày 13/11/2019 của UBND huyện Bình Chánh về công tác quản lý Nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng tại địa bàn ấp 3, 4, 4A, xã Vĩnh Lộc A (14/11)
Kết luân Thanh tra số 383/KL-UBND ngày 12/12/2019 của UBND Huyện Bình Chánh về việc Thanh tra công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (trừ ấp 3,4,4A xã Vịnh Lộc A) (12/12)
Kết luận Thanh tra số 04/KL-UBND ngày 05/12/2019 của UBND huyện Bình Chánh về Kết quả công quản lý (06/12)
Kết luận Thanh tra số 05/KL-TTH ngày06/12/2019 về việc Kết luận Thanh tra về công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (16/12)
Kết luận Thanh tra số 05/KL-TTH ngày 06/12/2019 về việc Kết luận Thanh tra về công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (07/12)
Trả lời Đơn của bà Trần Thị Minh Trang, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh (Gia Trang Quán - Tràm Chim Resort) (17/12)
Kết luận Thanh tra số 297/KL-TTH ngày 30/09/2019 về việc Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Út Năm – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Long, huyện Bình Chánh (01/10)
kết luận Thanh tra số 06/KT-TTH ngày 31 thánhg 12 năm 2019 về việc thanh tra trách nhiệm trong công tác tổ chức xử lý các công trình vi phạm theo Kế hoạch số 346/KH-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2017 của UBND Huyện và công trình vi phạm phát sinh sau Kế hoạch (31/12)
Kết luận nội dung tố cáo đối với Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc A (10/03)
Kết luận số 127/KL-UBND ngày 27/03/2020 về nội dung tố cáo lãnh đạo xã Bình Hưng (01/04)
kết luận số 165/KL-UBND ngày 24/04/2020 về Kết luận thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Bệnh viện huyện Bình Chánh, Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh và các Trạm Y tế thuộc Trung (30/04)
Kết luận nội dung tố cáo đối với Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Huyện (28/05)
Kết luận thanh tra số 265/KL-UBND ngày 02/07/2020 về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại Trường Trung học cơ sở Tân Nhựt, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh (02/07)
Kết luận thanh tra số 04/KL-TTH ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Chánh Thanh tra Huyện về thanh tra trách nhiệm việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Tú (30/11)
Kết luận số 7/KL-UBND ngày 11/01/2021 của UBND Huyện Bình Chánh về kết luận thanh tra Kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất do Nhà nước quản lý và việc xử lý các trường hợp lấn, chiếm đất sông, ngồi, k (12/01)
Kết luận số 02/KL-UBND ngày 07/01/2021 của UBND Huyện Bình Chánh về kết luận nội dung tố cáo đối với ông Trần Quốc Thanh Thanh - Phó Trưởng Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh bà Trang Huỳnh Anh Thư (viên chức) Ban Bồi thường, giải phó (05/05)
Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (14/05)
Từ ngày 20/04/2012, UBND huyện Bình Chánh tổ chức triển khai Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. Sau đây xin lược trích một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:
Người nộp Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (14/05)
Bảng giá đất ở đô thị huyện Bình Chánh (05/06)
Mẫu số 01/TK SDDPNN (14/05)
Mẫu số 02/TK SDDPNN (14/05)
Mẫu Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (14/05)
Một số lưu ý khi kê khai Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (14/05)
HỎI – ĐÁP VỀ LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP (14/05)
Tổ chức tuần lễ Lắng nghe ý kiến người nộp thuế (17/05)
Hỏi-đáp cách tính Thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp (05/06)
Tổng hợp số liệu về tình hình thực hiện Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn Huyện (tính đến ngày 28/5/2012) (31/05)
Bảng tổng hợp số liệu về tình hình thực hiện thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Bình Chánh tính đến ngày 22/6/2012 (26/06)
Các xã-thị trấn đã thu hồi 87.953 tờ khai Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đạt tỷ lệ 95% (12/09)
Những điều cần biết khi " được" kiểm tra thuế (21/02)
Số điện thoại liên lạc của lãnh đạo mà bạn cần nên biết khi bạn được Chi cục thuế kiểm tra thuế (21/02)
Quyền chung của người nộp thuế (21/02)
Nghĩa vụ chung của người nộp thuế (21/02)
Quyền của người nộp thuế trong thanh tra, kiểm tra thuế (21/02)
Thông tin doanh nghiệp trốn thuế, nợ thuế kéo dài, vi phạm pháp luật về thuế (10/02)
Tháng 11/2019 người nộp thuế trên toàn quốc sẽ sử dụng Dịch vụ thuế điện tử (eTax) thay thế hệ thống iHTKK và NTĐT (10/02)
Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (14/05)
Từ ngày 20/04/2012, UBND huyện Bình Chánh tổ chức triển khai Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. Sau đây xin lược trích một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:
Người nộp Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (14/05)
Bảng giá đất ở đô thị huyện Bình Chánh (05/06)
Mẫu số 01/TK SDDPNN (14/05)
Mẫu số 02/TK SDDPNN (14/05)
Mẫu Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (14/05)
Một số lưu ý khi kê khai Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (14/05)
HỎI – ĐÁP VỀ LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP (14/05)
Tổ chức tuần lễ Lắng nghe ý kiến người nộp thuế (17/05)
Hỏi-đáp cách tính Thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp (05/06)
Tổng hợp số liệu về tình hình thực hiện Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn Huyện (tính đến ngày 28/5/2012) (31/05)
Bảng tổng hợp số liệu về tình hình thực hiện thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Bình Chánh tính đến ngày 22/6/2012 (26/06)
Các xã-thị trấn đã thu hồi 87.953 tờ khai Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đạt tỷ lệ 95% (12/09)
Những điều cần biết khi " được" kiểm tra thuế (21/02)
Số điện thoại liên lạc của lãnh đạo mà bạn cần nên biết khi bạn được Chi cục thuế kiểm tra thuế (21/02)
Quyền chung của người nộp thuế (21/02)
Nghĩa vụ chung của người nộp thuế (21/02)
Quyền của người nộp thuế trong thanh tra, kiểm tra thuế (21/02)
Thông tin doanh nghiệp trốn thuế, nợ thuế kéo dài, vi phạm pháp luật về thuế (10/02)
Tháng 11/2019 người nộp thuế trên toàn quốc sẽ sử dụng Dịch vụ thuế điện tử (eTax) thay thế hệ thống iHTKK và NTĐT (10/02)
Tháng 11/2019 người nộp thuế trên toàn quốc sẽ sử dụng Dịch vụ thuế điện tử (eTax) thay thế hệ thống iHTKK và NTĐT (10/02)
Thông tin doanh nghiệp trốn thuế, nợ thuế kéo dài, vi phạm pháp luật về thuế (10/02)
Số điện thoại liên lạc của lãnh đạo mà bạn cần nên biết khi bạn được Chi cục thuế kiểm tra thuế (21/02)
Quyền của người nộp thuế trong thanh tra, kiểm tra thuế (21/02)
Nghĩa vụ chung của người nộp thuế (21/02)
Quyền chung của người nộp thuế (21/02)
Những điều cần biết khi " được" kiểm tra thuế (21/02)
Các xã-thị trấn đã thu hồi 87.953 tờ khai Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đạt tỷ lệ 95% (12/09)
Bảng tổng hợp số liệu về tình hình thực hiện thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Bình Chánh tính đến ngày 22/6/2012 (26/06)
Bảng giá đất ở đô thị huyện Bình Chánh (05/06)
Hỏi-đáp cách tính Thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp (05/06)
Tổng hợp số liệu về tình hình thực hiện Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn Huyện (tính đến ngày 28/5/2012) (31/05)
Tổ chức tuần lễ Lắng nghe ý kiến người nộp thuế (17/05)
Mẫu Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (14/05)
Mẫu số 02/TK SDDPNN (14/05)
Người nộp Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (14/05)
Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (14/05)
HỎI – ĐÁP VỀ LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP (14/05)
Một số lưu ý khi kê khai Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (14/05)
Mẫu số 01/TK SDDPNN (14/05)
Tháng 11/2019 người nộp thuế trên toàn quốc sẽ sử dụng Dịch vụ thuế điện tử (eTax) thay thế hệ thống iHTKK và NTĐT (10/02)
Thông tin doanh nghiệp trốn thuế, nợ thuế kéo dài, vi phạm pháp luật về thuế (10/02)
Số điện thoại liên lạc của lãnh đạo mà bạn cần nên biết khi bạn được Chi cục thuế kiểm tra thuế (21/02)
Quyền của người nộp thuế trong thanh tra, kiểm tra thuế (21/02)
Nghĩa vụ chung của người nộp thuế (21/02)
Quyền chung của người nộp thuế (21/02)
Những điều cần biết khi " được" kiểm tra thuế (21/02)
Các xã-thị trấn đã thu hồi 87.953 tờ khai Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đạt tỷ lệ 95% (12/09)
Bảng tổng hợp số liệu về tình hình thực hiện thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Bình Chánh tính đến ngày 22/6/2012 (26/06)
Bảng giá đất ở đô thị huyện Bình Chánh (05/06)
Hỏi-đáp cách tính Thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp (05/06)
Tổng hợp số liệu về tình hình thực hiện Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn Huyện (tính đến ngày 28/5/2012) (31/05)
Tổ chức tuần lễ Lắng nghe ý kiến người nộp thuế (17/05)
Mẫu Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (14/05)
Mẫu số 02/TK SDDPNN (14/05)
Người nộp Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (14/05)
Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (14/05)
HỎI – ĐÁP VỀ LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP (14/05)
Một số lưu ý khi kê khai Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (14/05)
Mẫu số 01/TK SDDPNN (14/05)
Tháng 11/2019 người nộp thuế trên toàn quốc sẽ sử dụng Dịch vụ thuế điện tử (eTax) thay thế hệ thống iHTKK và NTĐT (10/02)
Kể từ ngày 25/11/2019, người nộp thuế tại 18 tỉnh/thành phố nêu trên sẽ ngừng sử dụng hệ thống Khai thuế điện tử (nhantokhai.gdt.gov.vn) và Nộp thuế điện tử (nopthue.gdt.gov.vn) để chuyển sang sử dụng hệ thống Dịch vụ thuế điện tử eTax (thuedientu.gdt.gov.vn).
Bảng giá đất ở đô thị huyện Bình Chánh (05/06)
Người nộp Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (14/05)
Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (14/05)
Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (14/05)
Từ ngày 20/04/2012, UBND huyện Bình Chánh tổ chức triển khai Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. Sau đây xin lược trích một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:
Người nộp Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (14/05)
Bảng giá đất ở đô thị huyện Bình Chánh (05/06)
Mẫu số 01/TK SDDPNN (14/05)
Mẫu số 02/TK SDDPNN (14/05)
Mẫu Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (14/05)
Một số lưu ý khi kê khai Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (14/05)
HỎI – ĐÁP VỀ LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP (14/05)
Tổ chức tuần lễ Lắng nghe ý kiến người nộp thuế (17/05)
Hỏi-đáp cách tính Thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp (05/06)
Tổng hợp số liệu về tình hình thực hiện Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn Huyện (tính đến ngày 28/5/2012) (31/05)
Bảng tổng hợp số liệu về tình hình thực hiện thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Bình Chánh tính đến ngày 22/6/2012 (26/06)
Các xã-thị trấn đã thu hồi 87.953 tờ khai Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đạt tỷ lệ 95% (12/09)
Những điều cần biết khi " được" kiểm tra thuế (21/02)
Số điện thoại liên lạc của lãnh đạo mà bạn cần nên biết khi bạn được Chi cục thuế kiểm tra thuế (21/02)
Quyền chung của người nộp thuế (21/02)
Nghĩa vụ chung của người nộp thuế (21/02)
Quyền của người nộp thuế trong thanh tra, kiểm tra thuế (21/02)
Thông tin doanh nghiệp trốn thuế, nợ thuế kéo dài, vi phạm pháp luật về thuế (10/02)
Tháng 11/2019 người nộp thuế trên toàn quốc sẽ sử dụng Dịch vụ thuế điện tử (eTax) thay thế hệ thống iHTKK và NTĐT (10/02)

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE