Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Quản lý thuế > Categories

Category : Quy định pháp luật về Thuế

November 19
Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực từ 01/7/2020 và các nội dung chi tiết sửa đổi, bổ sung
March 29
Chi cục Thuế: triển khai ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn huyện
May 26
Thông tư 39/2014/TT-BTC: Một số quy định mới về hóa đơn, có hiệu lực từ ngày 01/6/2014
April 29
Thủ tục hành chính áp dụng tại chi cục thuế Bình Chánh
March 24
Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng
December 19
Những quy định pháp luật về thuế sắp có hiệu lực