Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Những biện pháp được áp dụng trong công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước (19/12)
1. Nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước còn phải thực hiện tháng 12/2013 là 79.317 triệu đồng, các Đội phải phấn đấu thu thêm 44.514 triệu đồng (Đội Trước bạ và Thu khác: 20.515 triệu đồng; Đội Kiểm tra thuế số 1: 7.940 triệu đồng; Đội kiểm tra thuế số 2: 3.644 triệu đồng; Đội kiểm tra thuế số 3: 4.358 triệu đồng; Đội thuế liên xã 1: 1.654 triệu đồng; Đội thuế liên xã 2: 1.270 triệu đồng; Đội thuế liên...

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE