Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Khen thưởng 14 tổ chức và 02 cá nhân kinh doanh thành tích thực hiện tốt chính sách thuế của Người nộp thuế trên điạ bàn huyện Bình Chánh (24/03)
Trên cơ sở rà soát tình hình thực hiện chính sách thuế của doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2013,

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE