Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Kết quả thu ngân sách nhà nước tháng 4 năm 2014;Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5, 6 năm 2014 (16/05)
1) Kết quả thu ngân sách nhà nước tháng 4 năm 2014: Thu ngân sách nhà nước tháng 4 năm 2014: 74.454 triệu đồng, đạt 10,3% dự toán pháp lệnh năm 2014. Lũy kế thu ngân sách nhà nước 4 tháng năm 2014: 258.227 triệu đồng, đạt 36% dự toán pháp lệnh năm 2014. Trong đó: công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 38%, thuế bảo vệ môi trường đạt 33%, lệ phí trước bạ đạt 32%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệ...
Kết quả thu ngân sách nhà nước tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2014 (18/02)
* Tham khảo Thông báo số 717/TB-CCT-HC ngày 10/2/2014 của Chi cục thuế huyện Bình Chánh
Kết quả thu ngân sách Nhà nước tháng 11 năm 2013 (19/12)
   Kết quả thu ngân sách nhà nước tháng 11, Chi cục Thuế huyện Bình Chánh tổ chức thu và ghi thu 72.606 triệu đồng, lũy kế 11 tháng 726.747 triệu đồng, đạt 103,82% dự toán thu ngân sách nhà nước do Cục Thuế giao. Trong đó: Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 88,26% (Tỷ lệ thu thuế công thương nghiệp các xã, thị trấn là: Bình Hưng 106%, Đa Phước 87%, Hưng Long 86%, Phong Phú 110%, Quy Đức ...

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE