Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Công khai cá nhân nộp thuế khoán năm 2020 (07/02)
   Tham khảo chi tiết : 234/CCT-THNVDT-TTHT (05/02/2020) của Chi cục Thuế huyện Bình Chánh
Công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế tháng 01/2020 (08/01)
  - Tham khảo chi tiết:  Công văn số 32/CCT-THNVDT-TTHT ngày 06/01/2020 của Chi Cục Thuế huyện Bình Chánh
Công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế trên điạ bàn huyện Bình Chánh (10/12)
  - Tham khảo chi tiết:  Công văn số 4194/CCT-THNVDT-TTHT ngày 02/12/2019 của Chi Cục Thuế huyện Bình Chánh
Kết quả thu ngân sách nhà nước tháng 4 năm 2014;Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5, 6 năm 2014 (16/05)
1) Kết quả thu ngân sách nhà nước tháng 4 năm 2014: Thu ngân sách nhà nước tháng 4 năm 2014: 74.454 triệu đồng, đạt 10,3% dự toán pháp lệnh năm 2014. Lũy kế thu ngân sách nhà nước 4 tháng năm 2014: 258.227 triệu đồng, đạt 36% dự toán pháp lệnh năm 2014. Trong đó: công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 38%, thuế bảo vệ môi trường đạt 33%, lệ phí trước bạ đạt 32%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệ...
Kết quả thu ngân sách nhà nước tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2014 (18/02)
* Tham khảo Thông báo số 717/TB-CCT-HC ngày 10/2/2014 của Chi cục thuế huyện Bình Chánh

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp

    Thông tin quy hoạch

    LIÊN KẾT WEBSITE