Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Tin tức > Quản lý thuế > Posts
Kết quả thu ngân sáchThứ 5, Ngày 19/12/2013, 10:45

Kết quả thu ngân sách Nhà nước tháng 11 năm 2013

   Kết quả thu ngân sách nhà nước tháng 11, Chi cục Thuế huyện Bình Chánh tổ chức thu và ghi thu 72.606 triệu đồng, lũy kế 11 tháng 726.747 triệu đồng, đạt 103,82% dự toán thu ngân sách nhà nước do Cục Thuế giao. Trong đó: Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 88,26% (Tỷ lệ thu thuế công thương nghiệp các xã, thị trấn là: Bình Hưng 106%, Đa Phước 87%, Hưng Long 86%, Phong Phú 110%, Quy Đức 87%, Bình Lợi 163%, Lê Minh Xuân 106%, Phạm Văn Hai 106%, Vĩnh Lộc A 106%, Vĩnh Lộc B 136%, An Phú Tây 92%, Bình Chánh 109%, Tân Kiên 111%, Tân Nhựt 126%, Tân Túc 125%, Tân Quý Tây 101%); Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 75% (Tỷ lệ thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp các xã, thị trấn là: Bình Hưng 79%, Đa Phước 44%, Hưng Long 63%, Phong Phú 84%, Quy Đức 72%, Bình Lợi 53%, Lê Minh Xuân 94%, Phạm Văn Hai 65%, Vĩnh Lộc A 74%, Vĩnh Lộc B 81%, An Phú Tây 81%, Bình Chánh 66%, Tân Kiên 101%, Tân Nhựt 55%, Tân Túc 37%, Tân Quý Tây 71%); Tiền sử dụng đất đạt 126,63%; Tiền thuê đất đạt 137%; Thu khác ngân sách đạt 217%.

Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
 

 Posts

 

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE