Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Tin tức > Quản lý thuế > Posts > Những quy định pháp luật về thuế sắp có hiệu lực
Kết quả thu ngân sáchThứ 6, Ngày 07/02/2020, 17:50

Công khai cá nhân nộp thuế khoán năm 2020


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
 

 Posts

 
December 19
Những quy định pháp luật về thuế sắp có hiệu lực
1. Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2013.
2. Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế (thay thế Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính). Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014.
3. Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế (thay thế Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính). Cụ thể:
-   Hiệu lực thi hành: từ ngày 20/12/2013.
-   Điều khoản hồi tố: Những nội dung về quản lý thuế quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP được hướng dẫn tại Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2013.
-   Hồ sơ khai thuế quy định tại Thông tư này bắt đầu áp dụng cho tất cả các kỳ tính thuế từ ngày 01/01/2014.

 

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE