Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Tin tức > Quản lý thuế > Posts > Kết quả thu ngân sách nhà nước tháng 4 năm 2014;Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5, 6 năm 2014
Kết quả thu ngân sáchThứ 6, Ngày 07/02/2020, 17:50

Công khai cá nhân nộp thuế khoán năm 2020


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
 

 Posts

 
May 16
Kết quả thu ngân sách nhà nước tháng 4 năm 2014;Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5, 6 năm 2014
1) Kết quả thu ngân sách nhà nước tháng 4 năm 2014:
Thu ngân sách nhà nước tháng 4 năm 2014: 74.454 triệu đồng, đạt 10,3% dự toán pháp lệnh năm 2014.
Lũy kế thu ngân sách nhà nước 4 tháng năm 2014: 258.227 triệu đồng, đạt 36% dự toán pháp lệnh năm 2014. Trong đó: công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 38%, thuế bảo vệ môi trường đạt 33%, lệ phí trước bạ đạt 32%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 25%, thuế TNCN đạt 32%, thu phí, lệ phí đạt 39%, tiền sử dụng đất đạt 33%, tiền thuê đất đạt 25%, thu khác ngân sách đạt 80%.
Chi tiết từng đội thuế như sau: Đội Trước bạ và Thu khác đạt 33%, Đội Kiểm tra thuế số 1, 2, 3  đạt  lần lượt là 34%, 38%, 37%, Đội thuế Liên xã 1, 2, 3 đạt  lần lượt là 41%, 40%, 41%, Đội thuế TNCN đạt 39%.
2) Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5, tháng 6 năm 2014:
a) Công tác truyên truyền hỗ trợ:
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ cho người nộp thuế trong việc kê khai và chấp hành nghĩa vụ nộp thuế; tuyên truyền, vận động và triển khai đồng bộ hoạt động giao dịch điện tử với người nộp thuế.
- Tuyên truyền, hướng dẫn chính sách thuế bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng loại đối tượng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế, động viên, khuyến khích người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và đúng chính sách pháp luật thuế; tăng cường công tác đối thoại doanh nghiệp; tiếp tục phối hợp với Đài Truyền thanh Huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, với mục tiêu đưa pháp luật thuế hòa nhập với hoạt động kinh tế xã hội.
- Thực hiện kế hoạch “Tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế năm 2014”.
b) Công tác quản lý kê khai kế toán thuế và tin học:
- Kiểm tra, rà soát mã số thuế trên địa bàn, phân loại theo trạng thái, kiểm soát và quản lý mã số thuế. Kiểm đếm doanh nghiệp và kiểm tra tính chính xác, hợp lý của số liệu trước khi lưu vào hệ thống.
- Đôn đốc việc nộp các tờ khai thuế trong kỳ đúng thời gian quy định. Kiểm tra các tờ khai, xác định số thuế phải nộp để tiến hành đôn đốc các khoản phải nộp vào ngân sách.
- Thông qua việc phân tích tờ khai, các Đội thuế tổ chức quản lý khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước. Đôn đốc thu các khoản thuế đã hết thời hạn miễn, giảm, gia hạn theo quy định.
c) Công tác kiểm tra thuế:
- Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch kiểm tra thuế tại doanh nghiệp năm 2014 theo chỉ tiêu về số lượng, số thuế phải thu thêm, số thuế được nộp ngân sách nhà nước, theo lĩnh vực, chuyên đề, đảm bảo thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, đúng quy định pháp luật, hạn chế các trường hợp khiếu nại, khiếu kiện. Khi kiểm tra thuế phải xác định nghĩa vụ nộp các loại thuế, thu khác ngân sách nhà nước của doanh nghiệp nhưng chưa nộp.
- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế, kiểm tra sau hoàn thuế, đặc biệt kiểm tra quyết định hoàn thuế đối với mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản; doanh nghiệp có thực hiện giao dịch liên kết; doanh nghiệp có số thuế phát sinh lớn tập trung trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, quảng cáo – truyền thông, doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ; việc kê khai thuế của hoạt động chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng thương hiệu, bản quyền, dự án.
- Kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế 100% hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp, lưu ý các hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng liên tục có số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ hết đối với kinh doanh thương mại, dịch vụ.
- Lập danh sách các doanh nghiệp phải kiểm tra sau hoàn thuế đối với các trường hợp phải kiểm tra trong thời hạn 01 năm kể từ khi có quyết định hoàn thuế (theo Luật Quản lý thuế sửa đổi, bổ sung). Tập trung kiểm tra sau hoàn đối với các hồ sơ kinh doanh nông, lâm, thủy sản.
d) Công tác quản lý nợ thuế:
- Tiếp tục rà soát, phân tích số nợ thuế thực tế đến 31 tháng 12 năm 2013 và nợ thuế trong quý 1 năm 2014; đánh giá tính chất, mức độ, nguyên nhân nợ của từng lĩnh vực, ngành nghề. Điều chỉnh ngay các khoản nợ do sai sót. Đảm bảo thực hiện chỉ tiêu giảm nợ thuế Cục Thuế Thành phố đã phân bổ.
- Đôn đốc các khoản nợ do thực hiện gia hạn nộp thuế theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đến hạn nộp.
- Ban hành 100% thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp (07/QLN); thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với các khoản tiền thuế nợ trên 90 ngày theo quy định của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.
- Thực hiện đôn đốc thu nợ, rà soát các khoản nợ thuế tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và tiến hành các biện pháp đôn đốc để đưa số tiền thuế nợ này vào ngân sách nhà nước./.

* Tham khảo: Thông báo 2797/CCT-THNVDT-TTHT

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE