Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Quy hoạch và phát triển > Categories

Category : Thông tin quy hoạch

April 28
Công bố hiện trạng, diện tích rừng năm 2019 trên địa bàn huyện Bình Chánh
March 10
Xã Vĩnh Lộc A: Nhiều tuyến đường giao thông chính được nâng cấp, mở rộng
July 29
Công bố công khai nội dung thiết kế đô thị trong Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư xã Tân Kiên – Khu B, huyện Bình Chánh
July 08
Công bố công khai nội dung thiết kế đô thị trong đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía Bắc xã Phong Phú, huyện Bình Chánh
May 19
Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn thông xã Tân Quý Tây huyện Bình Chánh (diện tích 124,31289 ha)
September 17
Công bố bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2017 và 2018 tại huyện Bình Chánh
February 02
Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn xã Bình Lợi huyện Bình Chánh  (diện tích 116,93 ha)
December 29
Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận chủ đầu tư Khu dân cư lô số 3,  Khu 9A+B – Khu chức năng số 9 – Đô thị mới Nam Thành phố, thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh
November 25
Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn thông xã Hưng Long huyện Bình Chánh  (diện tích 70,31 ha)
September 16
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
1 - 10Next