Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Nghị quyết 179/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 về kế hoạch sử dụng đất năm 2021 (20/12)
  * Tham khảo chi tiết: Nghị quyết 179/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 về kế hoạch sử dụng đất năm 2021
Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bình Chánh (07/08)
  Tham khảo chi tiết: - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bình Chánh (cấp Huyện); - Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố; - Danh sách các dự án không đăng ký chuyển tiếp Kế hoạch sử dụng đất năm 2020.  
Công bố hiện trạng, diện tích rừng năm 2019 trên địa bàn huyện Bình Chánh (28/04)
  - Tham khảo chi tiết: Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 15/04/2020
công bố công khai nội dung thiết kế đô thị trong Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh (22/03)
   Tham khảo:  Quyết định số 29/QĐ-SQHKT ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc
Xã Vĩnh Lộc A: Nhiều tuyến đường giao thông chính được nâng cấp, mở rộng (10/03)
Giao thông có vai trò quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Xuất phát từ tính thiết thực của hệ thống giao thông đối với đời sống xã hội và cũng là thực hiện tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhiều năm trở lại đây, đặc biệt là trong năm 2019, từ nguồn ngân sách Thành phố, huyện, xã, ...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp

    Thông tin quy hoạch

    LIÊN KẾT WEBSITE