Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Đề cương Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Chánh đến năm 2025 (05/01)
Ngày 28/8/2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 4642/QĐ-UBND về phê duyệt Đề cương Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Chánh đến năm 2025, cụ thể như sau
Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2014 (02/12)
Căn cứ Công văn số 3399/UBND-THKH ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014; Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Chánh lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015; Căn cứ Kế họach phát triển kinh tế - xã hội, an ninh-quốc phòng huyện Bình Chánh giai đọan 2011-2015; Căn cứ kết quả ước thực hiên kế họach phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2013, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2014, như sau:
Hiện trạng kết cấu và định hướng phát triển hạ tầng Thủy lợi, giao thông thủy (01/04)
Tập trung mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, từng bước khắc phục những hạn chế, yếu kém của hệ thống hạ tầng hiện nay, từng bước hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại đảm bảo cho sự phát triển nhanh và bền vững.
Hiện trạng kết cấu và định hướng phát triển hạ tầng đô thị (01/04)
Các dự án phát triển đô thị, khu công nghiệp phải được triển khai đồng bộ các hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đảm bảo kết nối với hạ tầng của khu vực; Các khu dân cư hiện hữu, khu cụm công nghiệp hiện hữu cần được từng bước đầu tư nâng cấp, xử lý nước thải, thoát nước
Hiện trạng và định hướng phát triển hạ tầng giao thông (01/04)
Hệ thống giao thông chính của Huyện đảm bảo kết nối với các khu công nghiệp, khu dân cư hiện hữu và các khu công nghiệp, khu dân cư theo quy hoạch, đồng thời kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông của Thành Phố; Các trục giao thông được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp mở rộng đáp ứng cho giai đoạn trước mắt và định hướng phát triển lâu dài; xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn phù hợp với đặc điểm của từng xã, kết nối với hạ tầng giao thông nông thôn xã với các trục đường chính của Huyện, Thành phố đảm bảo an toàn, thuận lợi; các tuyến đường giao thông trong các khu đô thị đảm bảo được đầu tư đồng bộ về: cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp

    Thông tin quy hoạch

    LIÊN KẾT WEBSITE