Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Quy hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bình Chánh (17/10)
Tham khảo chi tiết
Kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn huyện Bình Chánh, giai đoạn 2010-2015 (10/05)
(Tính đến tháng 5/2015)
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của Huyện Bình Chánh (11/06)
- Tham khảo : Quyết định 2591/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh   - Xem chi tiết Bản đồ quy hoạch
Số liệu phân khai sử dụng đất trên toàn huyện Bình Chánh đến năm 2020 (01/03)
STT Phân khai theo đơn vị hành chính Tổng diện tích (ha) Đất nông nghiệp (Ha) Đất phi nông nghiệp (Ha) Đất chư...
Thông tin quy hoạch chi tiết đường sắt khu vực đầu mối thành phố Hồ Chí Minh và đường sắt thành phố Hồ Chí Minh – Cần Thơ (04/01)
Mục tiêu của Quy hoạch nhằm chi tiết hóa quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt trong “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phục vụ công bố Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt; làm cơ sở xúc tiến kêu gọi đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt giai đoạn đến năm 2020.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp

    Thông tin quy hoạch

    LIÊN KẾT WEBSITE