Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Quy hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bình Chánh (28/05)
     Ngày 07/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1837/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bình Chánh.   Tham khảo: Bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2018  tại huyện Bình Chánh
Quy hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bình Chánh (01/07)
     Ngày 26/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3338/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bình Chánh.    Tham khảo: Bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2017  tại huyện Bình Chánh
Quy hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bình Chánh (17/10)
Tham khảo chi tiết
Thông tin Bản đồ Quy hoạch phân khu, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch sử dụng đất và Quy hoạch sản xuất tại các xã, thị trấn (18/09)
Tham khảo chi tiết như sau
Kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn huyện Bình Chánh, giai đoạn 2010-2015 (10/05)
(Tính đến tháng 5/2015)

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp

    Thông tin quy hoạch

    LIÊN KẾT WEBSITE