Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bình Chánh (07/08)
  Tham khảo chi tiết: - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bình Chánh (cấp Huyện); - Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố; - Danh sách các dự án không đăng ký chuyển tiếp Kế hoạch sử dụng đất năm 2020.  
công bố công khai nội dung thiết kế đô thị trong Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh (22/03)
   Tham khảo:  Quyết định số 29/QĐ-SQHKT ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc
Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Bình Chánh của huyện Bình Chánh (11/11)
Tham khảo chi tiết
Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2019 của huyện Bình Chánh (11/11)
Tham khảo chi tiết :
Quy hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bình Chánh (28/05)
     Ngày 07/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1837/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bình Chánh.   Tham khảo: Bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2018  tại huyện Bình Chánh

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp

    Thông tin quy hoạch

    LIÊN KẾT WEBSITE