Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Công bố hiện trạng, diện tích rừng năm 2020 trên địa bàn huyện Bình Chánh (19/03)
  Tham khảo chi tiết: Quyết định số  2711/QĐ-UBND ngày 19/03/2021 của Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh - TPHCM
công khai nội dung điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm và dân cư Tân Túc, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh (17/03)
Tham khảo chi tiết
Công bố hiện trạng, diện tích rừng năm 2019 trên địa bàn huyện Bình Chánh (28/04)
  - Tham khảo chi tiết: Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 15/04/2020
Xã Vĩnh Lộc A: Nhiều tuyến đường giao thông chính được nâng cấp, mở rộng (10/03)
Giao thông có vai trò quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Xuất phát từ tính thiết thực của hệ thống giao thông đối với đời sống xã hội và cũng là thực hiện tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhiều năm trở lại đây, đặc biệt là trong năm 2019, từ nguồn ngân sách Thành phố, huyện, xã, ...
Công bố công khai nội dung thiết kế đô thị trong Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư xã Tân Kiên – Khu B, huyện Bình Chánh (29/07)
  Tham khảo chi tiết: Quyết định số 152/QĐ-SQHKT ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc về duyệt nội dung thiết kế đô thị trong Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư xã Tân Kiên – Khu B, huyện Bình Chánh và các thông tin khác

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp

    Thông tin quy hoạch

    LIÊN KẾT WEBSITE