Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Giải pháp khắc phục, lộ trình xử lý các hạn chế trong công tác giảm ô nhiễm môi trường (03/01)
1. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra các đơn vị sản xuất có phát sinh nước thải, khí thải, chất thải rắn nguy hại trên địa bàn Huyện và xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm, đảm bảo tất cả các trường hợp vi phạm pháp luật về môi trường bị phát hiện, xử lý theo quy định. b) Buộc ngưng hoạt động đối với các đơ...
Tình hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp (03/01)
1. Ủy ban nhân dân Huyện đã tăng cường chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã-thị trấn thực hiện rà soát và thống kê danh sách các đối tượng phải đăng ký thu gom rác thải sinh hoạt theo Quyết định số 88/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Tăng cường tuyên truy...
Tình hình quản lý chất thải rắn y tế, chất thải nguy hại (03/01)
1.Hiện nay, việc phát sinh chất thải rắn y tế trên địa bàn Huyện chủ yếu từ Trạm y tế các xã - thị trấn, Bệnh viện huyện Bình Chánh và một số phòng khám đa khoa trên địa bàn Huyện. Đối với việc phát sinh chất thải y tế được thu gom hoàn toàn, tỉ lệ đạt 100%. 2. Đối với chất thải rắn nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất của các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn Huyện: Theo thống kê, ...
Tình hình xử lý nước thải của các doanh nghiệp hoạt động trong cụm công nghiệp (03/01)
Hiện nay, trên địa bàn huyện Bình Chánh có 04 Khu công nghiệp, gồm Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Khu công nghiệp An Hạ, một phần Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, một phần Khu công nghiệp Phong Phú và 01 Khu tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân. Hiện trạng hoạt động của các Khu công nghiệp và Khu tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân, như sau:
Tình hình xử lý nước thải của các doanh nghiệp hoạt động bên ngoài khu - cụm công nghiệp (03/01)
  Hiện nay, trên địa bàn huyện Bình Chánh có khoảng 206 đơn vị có phát sinh nước thải trong quá trình sản xuất công nghiệp, trong đó 92 đơn vị đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải.   Ngoài việc phát sinh nước thải sản xuất từ các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Huyện, còn có nước thải y tế phát sinh từ các trạm y tế các xã - thị trấn, Bệnh viện huyện Bình Chánh. Hiện nay, Trạm y tế của c...

Thông tin quy hoạch

LIÊN KẾT WEBSITE